Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 juny 20207 min read

Un salari mínim just: la Comissió enceta la segona fase de la consulta als interlocutors socials

Brussel·les, 3 de juny de 2020

La Comissió engega avui la segona fase de la consulta a les organitzacions sindicals i a les patronals europees sobre la manera de garantir un salari mínim just a tots els treballadors de la Unió Europea. Durant la primera fase de la consulta, que va romandre oberta del 14 de gener al 25 de febrer del 2020, la Comissió va rebre respostes de vint-i-tres interlocutors socials de tota la UE. Sobre la base de les respostes rebudes, la Comissió va arribar a la conclusió que cal que la UE prengui encara més mesures. Tot i que ja era una de les prioritats polítiques de la Comissió von der Leyen, els esdeveniments recents han provocat que encara calguin molts més esforços de la UE per reduir les desigualtats salarials i la pobresa fins i tot de la gent que té feina, un fenomen que no para de créixer.

La UE s’ha vist especialment afectada per la pandèmia del coronavirus, que ha tingut uns efectes molt negatius en les economies dels estats membres, les empreses i els ingressos dels treballadors i de les seves famílies. Garantir que tots els treballadors de la UE puguin guanyar-se la vida dignament és fonamental per a la recuperació econòmica i per al desenvolupament d’unes economies justes i resilients. Els salaris mínims tenen un paper molt important i són necessaris tant en els països que es basen únicament en els mínims salarials dels convenis col·lectius, com en els que tenen un salari mínim per llei.

Un salari mínim que es negociï adequadament amb els interlocutors socials, es respecti i s’actualitzi pot garantir el següent:

  • proporcionar als treballadors vulnerables un coixí financer en cas de dificultats;

  • crear més incentius a la feina i un augment de la productivitat;

  • reduir les desigualtats salarials a la societat;

  • fer créixer la demanda interna i la resiliència de l’economia;

  • contribuir a tancar l’escletxa salarial entre homes i dones.

Si el salari mínim es fixa en uns nivells adequats que tinguin en compte les condicions econòmiques, ajudarà els treballadors vulnerables i permetrà de mantenir l’ocupació i la competitivitat de les empreses.

La Comissió no pretén establir cap salari mínim europeu uniforme ni harmonitzar els seus sistemes de fixació. Les mesures s’aplicaran de manera diferent en funció de les tradicions i dels sistemes de fixació del salari mínim de cadascun dels estats membres tot respectant les competències nacionals i la llibertat contractual dels interlocutors socials.

El document de la segona fase de la consulta estableix possibles vies perquè la UE prengui mesures que garanteixin que el salari mínim es fixi en nivells adequats i protegeixi tots els treballadors. La negociació col·lectiva té un paper clau, tal com subratllen les respostes dels interlocutors socials a la primera fase de la consulta. Per tant, l’objectiu de la iniciativa de la UE seria garantir el següent:

  • que la negociació col·lectiva funcioni bé pel que fa a la fixació del salari mínim;

  • que els marcs jurídics nacionals permetin establir i actualitzar periòdicament el salari mínim legal d’acord amb criteris clars i estables;

  • que els interlocutors socials participin en la fixació del salari mínim legal i en defensin l’adequació;

  • que s’eliminin o limitin les exempcions i les variacions del salari mínim;

  • que es compleixin efectivament els marcs jurídics nacionals reguladors del salari mínim i s’estableixin mecanismes de control.

Convidem, doncs, els interlocutors socials a respondre a les preguntes de la consulta abans del 4 de setembre del 2020. Se n’inclou una sobre la mena d’instrument que seria més adequat. D’instruments, la Comissió n’està estudiant de legislatius i de no legislatius, és a dir, o bé una directiva sobre les condicions de treball o bé una recomanació del Consell.

Arran de les circumstàncies actuals relacionades amb la pandèmia del coronavirus i per donar als interlocutors socials prou temps per respondre a la consulta, hem decidit que aquest termini sigui més llarg que el de consultes anteriors.

El següent pas després d’aquesta segona fase de la consulta serà o bé una negociació entre els interlocutors socials amb vista a la celebració d’un acord en virtut de l’article 155 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) o bé la presentació d’una proposta de la Comissió Europea.

Declaracions dels membres del col·legi de comissaris

«Alhora que fem esforços per aconseguir una recuperació econòmica inclusiva de la crisi del coronavirus, també volem assegurar-nos que tots els treballadors de la UE estiguin protegits per un salari mínim just que els permeti de viure dignament treballin allà on treballin. Els interlocutors socials tenen un paper fonamental en la negociació dels salaris a nivell nacional i local i han de participar en la fixació del salari mínim, tant en els països que es basen únicament en els mínims salarials dels convenis col·lectius com en els que tenen un salari mínim legal», ha declarat avui el vicepresident executiu responsable d’una Economia al Servei de la Gent, Valdis Dombrovskis.

«A la UE un de cada sis treballadors cobra el que es considera un salari baix i val a dir que la majoria són dones. Aquesta mena de treballadors ha mantingut les nostres societats i les nostres economies amb vida quan tota la resta es va haver d’aturar. Però, paradoxalment, seran els més afectats per la crisi. Per tant, aquesta iniciativa sobre el salari mínim a la UE és un element fonamental de la nostra estratègia de recuperació econòmica. Tothom mereix un nivell de vida digne», ha declarat avui el comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit.

Rerefons

En les seves orientacions polítiques la presidenta von der Leyen es va comprometre a presentar un instrument jurídic per garantir que tots els treballadors de la Unió estiguin protegits mitjançant un salari mínim just que, en complement a la seva feina, l’ajudi a dur una vida digna.

Arran de la comunicació «Una Europa social forta per a unes transicions justes», el 14 de gener del 2020, la Comissió va engegar la primera fase de la consulta als interlocutors socials sobre la manera de garantir un salari mínim just per a tots els treballadors. La primera fase de la consulta es va enllestir el 25 de febrer i la Comissió va rebre vint-i-tres respostes d’interlocutors socials europeus que representen organitzacions sindicals i patronals de tota la UE.

Després d’estudiar les opinions expressades pels interlocutors socials en la primera fase de la consulta, la Comissió ha arribat a la conclusió que cal que la UE prengui encara més mesures. Per tant, la Comissió engega ara la segona fase de la consulta als interlocutors socials d’acord amb l’article 154, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

No hi haurà pas un salari mínim idèntic per a tothom. Les propostes reflectiran les tradicions nacionals ja es tracti de convenis col·lectius o de disposicions legals. Alguns països ja disposen d’uns sistemes excel·lents. La Comissió vol garantir que tots els sistemes siguin adequats, tinguin una cobertura suficient, incloguin una consulta exhaustiva dels interlocutors socials i disposin d’un mecanisme adequat d’actualització.

Aquesta iniciativa donaria suport a l’aplicació del principi número 6 del pilar europeu de drets socials sobre els salaris, que és una responsabilitat que comparteixen els estats membres, els interlocutors socials i les institucions de la UE. La Comissió ha encetat un ampli debat sobre el futur pla d’acció per aplicar plenament el pilar europeu de drets socials, que es presentarà a començaments del 2021. La Comissió convida totes les parts interessades a presentar els seus punts de vista a tot tardar el mes de novembre del 2020. S’ha creat un web específic anomenat «Opina sobre l’enfortiment de l’Europa social» per aplegar opinions.

Més informació

Segona fase de la consulta als interlocutors socials sobre el salari mínim just a la UE

Primera fase de la consulta als interlocutors socials sobre el salari mínim just a la UE

Comunicació: Una Europa social forta per a unes transicions justes

Opina sobre l’enfortiment de l’Europa social

Detalls

Data de publicació
3 juny 2020