Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa24 maig 2024Representation in Spain – Barcelona4 min read

Una nova enquesta de l’Eurobaròmetre reflecteix l’opinió i les expectatives de la ciutadania de la UE en vigílies de les eleccions europees

L’últim Eurobaròmetre estàndard, publicat avui, mostra que els europeus volen que la UE sigui més forta i més independent, especialment davant dels reptes mundials actuals, alhora que són cada vegada més optimistes de cara al futur.

 

Expectatives d’una UE més forta, més independent i més resilient

Més de tres quartes parts de les persones enquestades (el 77 %) estan a favor d’una política comuna de seguretat i defensa entre els països de la UE, mentre que més de set de cada deu (el 71 %) estan d’acord que la UE ha de reforçar la capacitat per produir equips militars. Alhora, gairebé set de cada deu ciutadans de la UE (el 69 %) estan a favor d’una política exterior comuna dels estats membres. Més de dos terços estan d’acord que la UE és un lloc d’estabilitat en un món turbulent (el 67 %) i que la UE disposa de poder i eines suficients per defensar els interessos econòmics d’Europa en l’economia mundial (el 69 %).

Per al 34 % dels europeus, la seguretat i la defensa són l’àmbit prioritari de l’acció de la UE a mitjà termini, seguides de prop per l’acció climàtica i el medi ambient (el 30 %). La salut ocupa el tercer lloc amb el 26 % i la quarta posició és per a l’economia i la migració (totes dues amb el 25 %). Alhora, gairebé la meitat (el 46 %) de la ciutadania creu que garantir la pau i l’estabilitat és el que repercutirà més positivament en la seva vida a curt termini, seguit de garantir l’alimentació, la salut i els subministraments industrials a la UE (el 28 %), crear més oportunitats d’ocupació i gestionar la migració (el 26 %).

 

Un suport considerable i continuat a la resposta de la UE davant de la guerra d’Ucraïna

Davant de la guerra d’agressió russa contra Ucraïna, gairebé nou de cada deu persones enquestades (el 87 %) estan d’acord a prestar ajuda humanitària als que pateixen els efectes de la guerra, i més de vuit de cada deu (el 83 %) estan d’acord a acollir a la UE la gent que fuig de la guerra. El 72 % de la ciutadania de la UE està a favor de les sancions econòmiques contra el Govern, les empreses i els particulars russos, i el 70 % està d’acord a prestar ajuda financera a Ucraïna. Sis de cada deu aproven que la Unió Europea concedeixi l’estatut de país candidat a Ucraïna i que financi la compra i el subministrament d’equips militars a Ucraïna.

Entre les crisis més recents, la invasió russa d’Ucraïna és la que més ha influït en la manera en què la ciutadania de la UE veu el futur (42 %), seguida de la pandèmia i altres crisis sanitàries (34 %), i la crisi econòmica i financera (23 %).

D’una llista de quinze qüestions a què s’enfronta la UE, la guerra a Ucraïna s’assenyala com un dels dos problemes més importants en el 35 % dels casos, set punts percentuals més que el novembre de l’any passat. El segueixen la immigració (el 24 %), la situació internacional (el 22 %) i la inflació (el 19 %). La inflació continua sent la qüestió a què s’enfronta el país més esmentada, amb un 38 %, si bé baixa sis punts percentuals respecte de l’enquesta anterior.

 

Creix l’optimisme sobre l’economia

La percepció de la situació de l’economia europea ha millorat d’ençà de la tardor del 2023: un 47 % de les persones enquestades ara la qualifica de «bona», el nivell més alt des del 2019. Un gran nombre de ciutadans (el 45 %) creu que la situació econòmica europea es mantindrà estable els propers dotze mesos. La tendència positiva també es reflecteix en el suport constantment elevat a l’euro, tant a la UE en conjunt (el 70 %) com a la zona euro (el 78 %).

 

Una percepció positiva de la UE i de la ciutadania de la UE

En vigílies de les eleccions europees, gairebé tres quartes parts dels enquestats (el 74 %) afirmen que se senten ciutadans de la UE, una vegada més el nivell màxim en més de dues dècades. Més de sis de cada deu ciutadans de la UE (el 62 %) també són optimistes pel que fa al futur de la Unió, fet que suposa un lleuger augment en comparació amb l’enquesta anterior, de la tardor de 2023. També ha augmentat la seva confiança en la UE, que ara se situa en el 49 %, mentre que la confiança en els governs nacionals és del 33 %.

Gairebé sis de cada deu persones a la UE estan satisfetes amb el funcionament de la democràcia a la UE (el 57 %) i al seu país (el 58 %). 

 

Rerefons

L’Eurobaròmetre estàndard 101 (primavera de 2024) es va dur a terme entre el 3 i el 28 d’abril de 2024 als vint-i-set estats membres de la UE. Es va entrevistar de manera presencial 26 399 ciutadans de la UE.

 

Mes informació

Eurobaròmetre estàndard 101

Detalls

Data de publicació
24 maig 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona