Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa10 març 202010 min read

Una nova estratègia industrial per a una Europa verda, digital i competitiva a nivell mundial

Brussel·les, 10 de març de 2020

La Comissió presenta avui una nova estratègia per ajudar la indústria europea a liderar la transició cap a la neutralitat climàtica i el lideratge digital. La finalitat d’aquesta estratègia és impulsar la competitivitat d’Europa i la seva autonomia estratègica en un moment en què s’estan desplaçant les plaques geopolítiques i està augmentant la competència mundial.

El paquet d’iniciatives que avui presentem estableix un nou enfocament de la política industrial europea fermament arrelat en els valors europeus i en les tradicions del mercat social. Estableix una sèrie d’accions per donar suport a tots els agents de la indústria europea, incloses les grans i petites empreses, les empreses emergents innovadores, els centres d’investigació, els proveïdors de serveis, els proveïdors i els interlocutors socials. L’estratègia específica per a les petites i mitjanes empreses (pimes) té com a objectiu reduir la burocràcia i ajudar les nombroses pimes europees a desenvolupar les seves activitats dins i fora del mercat únic, a accedir al finançament i a liderar la transició verda i digital. Les iniciatives que avui presentem inclouen mesures concretes per abordar els obstacles al bon funcionament del mercat únic, el més gran actiu d’Europa perquè totes les nostres empreses puguin créixer i competir a Europa i fora d’ella.

«La indústria europea és el motor del creixement i de la prosperitat d’Europa i funciona a ple rendiment justament quan fa servir el que la fa més forta: les idees dels seus ciutadans, el talent, la diversitat i l’emprenedoria. Actualment, això és més important que mai ara que Europa enceta la seva ambiciosa transició verda digitals en un món més inestable i imprevisible. La indústria europea ho té tot per liderar el camí i farem tots els possibles per donar-hi tot el nostre suport», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«Europa té la indústria més forta del món. Les nostres empreses, grans i petites, ens proporcionen ocupació, prosperitat i autonomia estratègica. Gestionar la transició verda i digitals i evitar la dependència exterior en un nou context geopolític demana un canvi radical, que ha de començar ara mateix», ha declarat avui també el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton.

El paquet de mesures sobre política industrial que avui publiquem inclou les següents iniciatives:

Una nova estratègia industrial

Per mantenir el nostre lideratge industrial, la nova estratègia industrial contribuirà a assolir tres prioritats clau: mantenir la competitivitat global de la indústria europea i la igualtat de condicions tant a casa nostra, com arreu del món, fer que Europa esdevingui climàticament neutra d’aquí al 2050 i configurar el nostre futur digital.

L’estratègia estableix els principals motors de la transformació industrial europea i proposa tot un plegat d’actuacions:

  • Un pla d’acció de protecció de la propietat intel·lectual i industrial per defensar la sobirania tecnològica, promoure la igualtat de condicions a nivell mundial, lluitar encara millor contra la usurpació dels drets de propietat intel·lectual i adaptar el marc jurídic a les transicions verdes i digitals.
  • Com que la competència és el que desencadena tot el potencial de les empreses, l’actual revisió de les normes de competència de la UE, inclosa l’avaluació que estem fent del control de les concentracions i del control de l’adequació de les directrius sobre els ajuts estatals, garantirà que les nostres normes siguin adequades per assolir l’objectiu d’una economia que està canviant ràpidament i és cada vegada més digital, més verda i més circular.
  • Necessitem una competència lleial tant dins com fora de les nostres fronteres. A més de treure el màxim partit del seu arsenal de mecanismes de defensa comercial, la Comissió publicarà a tot estirar a mitjan 2020 un llibre blanc on s’abordaran els efectes distorsionadors que generen les subvencions estrangeres en el mercat únic i es proposarà de fer front a l’accés estranger a la contractació pública de la UE i al finançament de la UE. La qüestió de les subvencions estrangeres s’abordarà el 2021 en una proposta d’instrument jurídic. Això anirà de la mà amb l’enfortiment de les normes mundials sobre subvencions industrials de l’Organització Mundial del Comerç i amb mesures per abordar la falta d’accés recíproc a la contractació pública a tercers països.
  • Mesures globals per modernitzar i reduir les emissions de carboni de les indústries de gran consum energètic, donar suport a les indústries de la mobilitat sostenible i intel·ligent, promoure l’eficiència energètica i garantir un subministrament suficient i constant d’energia de baixes emissions de carboni a preus competitius.
  • Enfortir l’autonomia industrial i estratègica d’Europa garantint el subministrament de matèries primeres mitjançant un pla d’acció sobre matèries primeres crítiques i productes farmacèutics basat en una nova estratègia farmacèutica de la UE doni suport al desenvolupament d’infraestructures digitals estratègiques i tecnologies facilitadores essencials.
  • Una aliança per un hidrogen net que acceleri la descarbonització de la indústria i mantingui el lideratge industrial, acompanyada d’altres aliances d’indústries hipocarbòniques i plataformes i matèries primeres industrials.
  • Una nova legislació sobre contractació pública verda.
  • Més dedicació a la innovació, la inversió i l’adquisició de competències.

A més del conjunt complet d’actuacions horitzontals i específiques que durà a terme, la Comissió analitzarà sistemàticament els riscos i les necessitats dels diferents ecosistemes industrials. Per fer aquesta anàlisi, la Comissió treballarà en estreta col·laboració amb un fòrum industrial inclusiu i obert, que es crearà a tot tardar el mes de setembre del 2020 i estarà compost pels representants empresarials, les pimes, les grans empreses, els interlocutors socials, els investigadors, els estats membres i les institucions de la UE. Quan calgui, es recorrerà a experts de sectors concrets perquè comparteixin els seus coneixements. Les Jornades de la indústria de la Comissió Europa continuaran aplegant tota mena d’agents interessats.

Una nova estratègia adreçada a les pimes

Les pimes tenen un paper clau en el teixit industrial europeu, proporcionen dos de cada tres llocs de treball i són fonamentals perquè aquest nou enfocament industrial tingui èxit. L’objectiu d’aquesta estratègia és ajudar les pimes a liderar la doble transició, la qual cosa també vol dir garantir l’adquisició de les competències adequades. Per desenvolupar les competències de les pimes que han de dur a terme aquesta transició, la Comissió millorarà la Xarxa europea d’empreses amb assessors especialitzats en sostenibilitat. També ampliarà els centres d’innovació digital a totes les regions d’Europa per capacitar les pimes i permetre’ls d’integrar totes les innovacions digitals. A més, oferirà noves possibilitats de voluntariat i formació en tecnologies digitals. Per facilitar a les pimes d’operar en el mercat únic i fora d’ell, la Comissió proposarà mesures per eliminar els obstacles normatius i pràctics a l’hora de fer negocis o d’ampliar la cartera de clients. Entre elles, cal esmentar el pagament immediat a través d’un nou observatori virtual i una resolució alternativa de litigis. Per facilitar a les pimes l’emissió de valors a Europa, la Comissió també donarà suport a la creació d’un fons d’oferta pública inicial adreçat a les pimes en el marc del mecanisme InvestEU. També fomentarà l’emprenedoria de les dones fomenten la inversió en empreses i fons dirigís per dones. A més, la Comissió demana als estats membres que implantin la finestreta única d’ajuda a les empreses. L’objectiu és fer d’Europa el millor lloc per iniciar un negoci i per créixer. A més, treballarà amb els estats membres en l’elaboració d’una norma europea adreçada a països d’empreses emergents que els permeti compartir i adoptar bones pràctiques en matèria d’alta tecnologia i agilitzar el seu creixement. Per garantir el compromís polític d’aquestes mesures, un representant d’alt nivell de la UE per a les pimes garantirà una estreta col·laboració i coordinació amb els estats membres de la UE a través de representants nacionals de les pimes i amb les administracions públiques regionals i locals. També enfortirà la perspectiva de les pimes en la legislació de la UE.

Un mercat únic que respongui a les necessitats de les empreses i dels consumidors

El mercat únic és un dels majores èxits d’Europa perquè ofereix a les empreses europees un gran mercat interior i fomenta la competència i el comerç dintre de la UE. A més, ofereix als ciutadans europeus una més gran oferta de béns i serveis i més ocupació i oportunitats empresarials. També ofereix a les empreses europees l’efecte multiplicador que necessiten per esdevenir líders a nivell mundial.

Tot i així, els europeus continuen ensopegant amb barreres que els impedeixen d’aprofitar plenament tot el potencial del mercat únic. Les estimacions demostren que la supressió d’aquests obstacles podria generar fins a 713 000 milions d’euros a final de la dècada. L’informe sobre els obstacles al mercat únic que avui publiquem fa una llista d’una àmplia gamma d’obstacles que subsisteixen en el mercat únic i té en compte les perspectives de les empreses i dels consumidors europeus. A més, indica quines són les causes profundes de tots aquests obstacles: normes nacionals restrictives i complexes, capacitats administratives limitades, transposició imperfecta i aplicació inadequada de la legislació de la UE.

Per fer front a tots aquests obstacles, la Comissió aprova avui un pla d’acció per millorar l’aplicació i el compliment de la legislació sobre el mercat únic, l’objectiu del qual és eliminar els obstacles que impliquen les infraccions del dret de la UE. Aquest pla d’acció es basa en una nova associació entre els estats membres i la Comissió pel que fa a la responsabilitat compartida que garanteixi que s’apliqui i s’apliqui correctament la legislació sobre el mercat únic. A més, el pla d’acció crearà un grup de treball conjunt de la Comissió i els estats membres per enfortir la col·laboració en l’aplicació de la legislació sobre el mercat únic. Per la seva banda, la Comissió donarà suport a les administracions nacionals i locals en els seus esforços per aplicar correctament la legislació europea i no dubtarà a adoptar cap mesura ferma contra les infraccions de la legislació sobre el mercat únic.

Rerefons

La indústria té un paper fonamental a l’hora de donar suport al creixement econòmic i a la prosperitat d’Europa. La indústria europea és líder mundial en molts sectors, representa el 20 % del valor afegit total de la UE i dóna feina a 35 milions de treballadors a tota la UE.

El mes de març del 2019 el Consell Europeu va demanar que s’aprovés una estratègia de política industrial de la UE global i a llarg termini juntament amb un enfocament integral del mercat únic més fer-lo més fort i més sòlid. La necessitat d’una nova via industrial per a Europa es reflecteix en les Orientacions Polítiques de la presidenta von der Leyen, en les prioritats del Parlament Europeu, en l’Agenda estratègica del Consell Europeu 2019-2024, en el pacte verd europeu i en l’estratègia de la Comissió sobre el futur digital d’Europa.

Enllaços

MEMO

Fitxa informativa: Una nova estratègia industrial per a una Europa verda, digital i competitiva a nivell mundial

Fitxa informativa: Desencadenar tot el potencial de les pimes europees

Fitxa informativa: Un mercat únic que beneficia empreses i consumidors

Una nova estratègia industrial per a Europa

Una estratègia per a una Europa sostenible i digital

Detectar i abordar els obstacles del mercat únic

Pla d’acció per millorar l’aplicació i el compliment de la legislació sobrer el mercat únic

Detalls

Data de publicació
10 març 2020