Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa6 setembre 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Una Unió de la Igualtat: la Comissió proposa una targeta europea de discapacitat i una targeta europea d’aparcament vàlides en tots els estats membres

Avui la Comissió Europea ha presentat una proposta legislativa que facilitarà l’exercici del dret de lliure circulació a les persones amb discapacitat atès que vetllarà perquè quan visitin un altre estat membre puguin accedir en igualtat a les condicions especials, el tractament preferencial i els drets d’aparcament. La proposta de la Comissió introdueix una targeta europea de discapacitat estandarditzada i millora l’actual targeta europea d’aparcament per a les persones amb discapacitat. Totes dues targetes seran reconegudes arreu de la UE.

Una targeta europea de discapacitat

Quan a una persona no se li reconeix la condició de discapacitat a l’estranger, si va a altres estats membres no pot accedir a les condicions especials i el tractament preferencial com ara accés gratuït i/o prioritari, tarifes reduïdes o assistència personal. Per abordar aquesta qüestió, la Comissió proposa la creació d’una targeta europea de discapacitat estandarditzada.

La targeta europea de discapacitat servirà com a acreditació de discapacitat reconeguda arreu de la UE, de manera que garantirà la igualtat d’accés a condicions especials i tractament preferencial en els serveis públics i privats com ara el transport, els esdeveniments culturals, els museus, els centres esportius i de lleure i els parcs d’atraccions. L’expediran les autoritats nacionals competents i complementarà les targetes o certificats nacionals existents.

 

Disability

 

Millora de la targeta europea d’aparcament

Per a moltes persones amb discapacitat el transport en vehicle privat continua sent la millor opció, si no l’única, per viatjar i desplaçar-se amb independència, cosa que garanteix la seva autonomia. Les millores de l’actual targeta europea d’aparcament que es proposen permetran que les persones amb discapacitat gaudeixin dels mateixos drets d’aparcament disponibles en un altre estat membre. Tindrà un format comú vinculant que substituirà les targetes d’aparcament nacionals per a les persones amb discapacitat i que serà reconegut arreu de la UE.

 

Disability 2

 

Garantir l’accés a les targetes

Per facilitar-ne l’ús i reduir la càrrega administrativa, la Directiva proposada exigirà que els estats membres:

  • expedeixin les targetes tant en versió física com digital;
  • publiquin en formats accessibles les condicions i normes per a l’expedició o retirada de les targetes;
  • vetllin perquè els prestadors de serveis ofereixin informació en formats accessibles sobre les condicions especials i el tractament preferencial per a les persones amb discapacitat;

A fi de garantir el compliment d’aquests criteris, els estats membres han de vetllar perquè les persones amb discapacitat, les organitzacions que les representen i els organismes públics competents puguin emprendre accions legals en virtut del dret nacional, si escau. Després que la directiva hagi estat adoptada en l’ordenament jurídic intern, es demana als estats membres que imposin multes i apliquin mesures correctores en cas d’infracció.

Propers passos

Ara la proposta de la Comissió es debatrà en el Parlament Europeu i el Consell. La proposta preveu que, un cop adoptada, els estats membres disposaran de divuit mesos per incorporar les disposicions de la Directiva a l’ordenament jurídic nacional.

Rerefons

La proposta de Directiva per la qual es creen la targeta europea de discapacitat i la targeta europea d’aparcament per a persones amb discapacitat es va anunciar en l’Estratègia de la UE sobre els drets de les persones amb discapacitat per al període 2021-2030. La proposta contribueix a l’aplicació per part de la UE de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), de la qual són part tant la UE com tots els seus estats membres. La CDPD conté obligacions perquè els estats part reconeguin els drets de les persones amb discapacitat a la llibertat de circulació en igualtat de condicions amb les altres persones. També exigeix que els estats part adoptin mesures efectives per garantir la mobilitat personal de les persones amb discapacitat amb tanta independència com sigui possible, entre d’altres coses facilitant la mobilitat personal de persones amb discapacitat de la forma i en el moment que desitgin a un cost assequible. La proposta també s’ajusta als principis d’igualtat d’oportunitats i d’inclusió de les persones amb discapacitat que formen part del pilar europeu dels drets socials.

La iniciativa té en compte els resultats del projecte pilot sobre la targeta europea de discapacitat que es va dur a terme a Bèlgica, Xipre, Estònia, Finlàndia, Itàlia, Malta, Romania i Eslovènia entre 2016 i 2018. A més, incorpora la informació obtinguda en una consulta pública recent que va recollir més de 3 300 respostes, el 78 % de les quals provenien de persones amb discapacitat.

Mes informació

Proposta de Directiva per la qual es creen la targeta europea de discapacitat i la targeta europea d’aparcament per a persones amb discapacitat

Proposta de Directiva per la qual es creen la targeta europea de discapacitat i la targeta europea d’aparcament per a persones amb discapacitat (versió de lectura fàcil)

Preguntes i respostes

Helena Dalli, comissària d’Igualtat

Avui obrim les portes a la lliure circulació per als ciutadans de la UE amb discapacitat perquè garantim el reconeixement mutu de la seva condició de persona amb discapacitat a Europa. Això facilitarà la inclusió i la plena participació en les nostres societats de les persones amb discapacitat en la mesura que assegurarà que puguin accedir fàcilment al suport que els està destinat en tots els estats membres.

 

Věra Jourová, vicepresidenta de Valors i Transparència

Els drets de les persones amb discapacitat no poden acabar-se a la frontera del seu país. Volem que viatjar sigui més fàcil per a les persones amb discapacitat i la targeta europea de discapacitat i la targeta europea d’aparcament haurien d’eliminar alguns dels obstacles amb què topen. Confio que això reforçarà la independència d’aquestes persones i els ajudarà a exercir els seus drets arreu de la UE.

 

IP/23/4331

 

 

 

Detalls

Data de publicació
6 setembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona