Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa22 maig 2024Representation in Spain – Barcelona6 min read

Unió Europea de la Salut: més forta i més ben preparada per al futur

La Comissió ha adoptat avui una Comunicació sobre la Unió Europea de la Salut que posa en relleu els avenços assolits en la política sanitària de la UE els últims quatre anys, en benefici de la població de la UE i d’arreu del món.

L’inici del mandat actual va estar marcat per la pitjor pandèmia de l’últim segle, que va provocar patiment humà a escala mundial i va posar a prova fins al límit els sistemes de salut pública. Ara bé, la pandèmia de covid-19 també va demostrar què es pot assolir mitjançant la solidaritat, la col·laboració i l’acció decisiva de la UE. Gràcies a l’Estratègia de vacunes de la UE, tota la població de la Unió va tenir accés a les vacunes contra la covid, d’importància vital, en el mateix moment i en condicions idèntiques. Això va ajudar a contenir la propagació del virus i a salvar milions de vides. El Certificat covid digital de la UE va permetre reobrir de manera segura les economies i les societats, i l’instrument SURE va ajudar més de 31 milions de treballadors a superar els efectes econòmics de la pandèmia. Com que les pandèmies no entenen de fronteres, la nostra cooperació i solidaritat també es van estendre per tot el món. Amb el nostre plantejament d’«Equip Europa» la UE es va convertir en el principal donant de vacunes mitjançant COVAX i va proporcionar gairebé 54 000 milions d’euros en ajuda d’emergència a països socis.

La Unió Europea de la Salut, doncs, va sorgir en plena pandèmia com un element necessari per preservar la resiliència de la UE i contribuir al benestar social, l’autonomia estratègica i l’estabilitat geopolítica d’Europa. Es va definir a partir de l’experiència adquirida amb la crisi de la covid-19 i com a resposta a la demanda clara de la població quant a una presència més gran de la UE en matèria de salut pública. La iniciativa es va presentar el novembre de 2020 amb la visió de garantir que els estats membres estiguin més ben preparats per respondre plegats a futures crisis sanitàries i de fomentar polítiques sanitàries modernes i innovadores per a tota la ciutadania de la UE. Gràcies al finançament substancial del programa UEproSalut, ben aviat els objectius de la Unió Europea de la Salut es van transformar en resultats tangibles.

Si bé ja s’estan preparant noves accions, fins ara la Unió Europea de la Salut ha obtingut els següents resultats:

  • Mesures de seguretat sanitària més fermes per respondre més bé a crisis futures

Avui dia la UE està més ben preparada per preveure qualsevol gran amenaça per a la salut, preparar-se per enfrontar-s’hi i reaccionar-hi. Això és conseqüència d’un marc jurídic més robust per a la cooperació en seguretat sanitària, el reforç de les agències de la UE en l’àmbit sanitari i la creació de l’Autoritat de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries (HERA).

  • Accés igualitari i oportú a medicaments assequibles per a tothom

La reforma farmacèutica de la UE que s’ha proposat permetrà que uns altres 70 milions de ciutadans de la UE tinguin accés a nous medicaments, sense comprometre la competitivitat del sector farmacèutic a Europa. La reforma se centra en les necessitats dels ciutadans de la UE per tal que tothom tingui accés als medicaments que necessiti i quan els necessiti, visqui on visqui i tingui la malaltia que tingui. Aquesta reforma també millorarà la disponibilitat de medicaments essencials, ja que estableix una sèrie de mesures per fer front a l’escassetat.

  • Un pla contra el càncer capdavanter al món

El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer ha posat en marxa diverses accions rellevants per fer front a aquesta malaltia en les diverses fases, des de la prevenció, passant pel diagnòstic i el tractament i fins a l’assistència posterior. Amb un finançament de la UE de 4 000 milions d’euros, ja s’està fent notar a la vida de pacients oncològics d’arreu d’Europa.

  • Iniciatives revolucionàries per digitalitzar l’atenció sanitària

Gràcies a l’innovador espai europeu de dades de salut (EEDS) els ciutadans podran accedir a l’atenció sanitària en qualsevol punt de la UE. L’EEDS, respectant plenament les normes de protecció de dades de la UE, aprofita tot el potencial de la transició digital i també permetrà millorar l’ús de les dades per a la recerca i el desenvolupament de medicaments determinants per a la nostra vida.

  • Acció integral per millorar la salut mental

El plantejament integral de la salut mental de la UE reconeix que la salut mental és tan important com la salut física i que afecta persones de tota mena i condició. Consisteix en accions d’ampli abast amb un finançament de més de 1 200 milions d’euros per promoure el benestar mental, millorar els serveis de prevenció i suport i deixar enrere l’estigmatització en aquest important àmbit.

  • Normes per potenciar la seguretat dels pacients i garantir el subministrament de medicaments

Tant donants com receptors de substàncies d’origen humà —com sang i cèl·lules— gaudiran de més protecció en virtut de les normes revisades de la UE. Gràcies a les mesures per evitar pertorbacions del subministrament de medicaments i productes sanitaris essencials podem continuar comptant amb productes sanitaris, tractaments i productes terapèutics segurs i eficaços.

  • Plantejament «una sola salut» per fer front als principals riscos per a la salut

Europa reconeix el vincle entre la salut humana, l’animal i la mediambiental, i això fa que estigui més ben situada per desenvolupar polítiques més robustes que abordin els principals reptes sanitaris, com la resistència als antimicrobians i l’efecte del canvi climàtic en la salut.

 

Més informació

Fitxa informativa «Una Unió Europea de la Salut forta per a tothom»

Fitxa informativa «El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer»

Fitxa informativa «Reforma de la legislació farmacèutica de la UE. Pacients»

Fitxa informativa «Plantejament integral de la salut mental»

Fitxa informativa «Espai europeu de dades de salut»

Fitxa informativa «Mesures de la Unió Europea per una salut més bona»

Fitxa informativa sobre l’HERA

Pàgina web 

 

Stella Kyriakides, comissària de Salut i Seguretat Alimentària

En els darrers cinc anys la nostra manera de treballar i cooperar en l’àmbit de la salut ha canviat radicalment. La unitat i la solidaritat que van sorgir quan ens vam haver d’enfrontar amb la pitjor crisi sanitària dels temps moderns han donat lloc a la creació d’una Unió Europea de la Salut forta. Tots i cadascun dels seus pilars i accions tenen un únic objectiu: situar les persones i els pacients al centre, protegir-ne la salut i canviar-los la vida. La nostra població, de manera totalment legítima, demanava més en l’àmbit de la salut i hi estem responent. Hem materialitzat la nostra visió, i en els propers anys seguirem desenvolupant la Unió de la Salut en benefici de la ciutadania.

 

Margaritis Schinas, vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu

Durant la Comissió Von der Leyen, la UE va fer pinya per donar una resposta integral i efectiva a la pitjor amenaça sanitària de l’últim segle: la pandèmia de covid-19. A partir de la solidaritat i la determinació demostrades durant la crisi, la UE ha construït en paral·lel una Unió Europea de la Salut forta i resilient per a tota la població. La nostra Unió de la Salut continuarà promovent la innovació i la competitivitat europees en el sector sanitari per tal que s’atenguin plenament les necessitats dels pacients. La UE també continuarà sent un soci mundial fort que contribuirà a millorar la salut de les persones arreu del món.

Detalls

Data de publicació
22 maig 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona