Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 juliol 2021Brussels4 min read

Valors fundacionals de la UE: la Comissió emprèn accions legals contra HONGRIA i POLÒNIA per violacions dels drets fonamentals de les persones LGBTIQ

La Comissió ha encetat procediments d’infracció contra Hongria i Polònia amb relació a la igualtat i la protecció dels drets fonamentals. En el cas d’Hongria, té a veure amb la legislació que s’ha adoptat recentment i que concretament prohibeix o limita l'accés de les persones menors de divuit anys a continguts que promoguin o exposin l’anomenada «divergència respecte a la identitat personal corresponent al sexe de naixement, el canvi de sexe o l’homosexualitat», i també té a veure amb les clàusules d’exempció de responsabilitat que cal incloure als llibres infantils amb contingut LGBTIQ. Pel que fa a Polònia, la Comissió considera que les autoritats poloneses no van respondre de manera completa i adequada a la seva investigació de la natura i la repercussió de les resolucions sobre les anomenades «zones lliures d’ideologia LGBT» que diverses regions i municipis de Polònia han adoptat. Tots dos estats membres disposen ara de dos mesos per respondre als arguments presentats per la Comissió. Altrament, la Comissió podria decidir d’enviar-los un dictamen motivat i, seguidament, demandar-los davant el Tribunal de Justícia de la UE.

  • En podeu consultar el comunicat de premsa complet en línia.

 

Paquet d’infraccions del mes de juliol referents a Espanya

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació. Val a dir, així mateix, que la Comissió ha arxivat 108 casos que els estats membres que havien rebut un advertiment han resolt sense que hagi calgut continuar amb el procediment d’infracció.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 

 

Migració, afers d’interior i Unió de la seguretat

Cartes de requeriment

 

Lluita contra el terrorisme: La Comissió insta TXÈQUIA, XIPRE, ESPANYA, GRÈCIA i LITUÀNIA a transposar adequadament les normes de la UE en matèria de lluita contra el terrorisme

Avui la Comissió ha decidit d’iniciar procediments d’infracció i enviar cartes de requeriment a Txèquia, Xipre, Espanya, Grècia i Lituània per no haver incorporat correctament en la seva legislació determinats aspectes de la normativa de la UE en matèria de lluita antiterrorista: la Directiva (UE) 2017/541. La directiva sobre la lluita contra el terrorisme, un element clau del Programa de lluita contra el terrorisme de la UE, inclou disposicions que tipifiquen com a delicte i sancionen els delictes relacionats amb el terrorisme, com ara viatjar a l'estranger per cometre delictes terroristes, tornar a la UE o viatjar-hi per dur a terme activitats d’aquest tipus, participar en l’ensinistrament de terroristes, o finançar el terrorisme. A més, la normativa de la UE estableix disposicions especials per a les víctimes del terrorisme a fi de garantir que tinguin accés a informació fiable, i a serveis de suport professionals i especialitzats, tot just després d’un atemptat i durant tant de temps com calgui. Els estats membres havien de transposar la directiva a la legislació nacional com a molt tard el 8 de setembre de 2018. Txèquia, Xipre, Espanya, Grècia i Lituània disposen ara de dos mesos per respondre a les al·legacions de la Comissió. En cas de no fer-ho, la Comissió podria enviar-los un dictamen motivat.

 

 

Ocupació i drets socials

Cartes de requeriment

Dret laboral: la Comissió demana aclariments a ESPANYA sobre les prohibicions i restriccions al treball a través d’empreses de treball temporal en el sector públic

Avui la Comissió ha decidit d’iniciar un procediment d’infracció i enviar una carta de requeriment a Espanya, en què demana aclariments sobre la compatibilitat de la legislació d’Extremadura i Andalusia amb la Directiva sobre el treball a través d’empreses de treball temporal: la Directiva 2008/104/CE. Aquesta directiva millora la protecció dels treballadors cedits per empreses de treball temporal. Alhora, ofereix flexibilitat a les empreses i estableix el principi d’igualtat de tractament dels treballadors cedits a les empreses usuàries des del moment en què s’hi incorporin. Per exemple, els treballadors cedits per empreses de treball temporal han de gaudir de les mateixes condicions salarials i de temps de treball que la resta de treballadors de l’empresa usuària. Només està permès imposar restriccions o prohibicions relacionades amb el recurs als treballadors cedits de manera temporal si són justificades per raons d’interès general.  En el sector públic d'Extremadura i en una sèrie d’entitats públiques d’Andalusia, hi ha prohibicions i restriccions pel que fa al treball a través d’empreses de treball temporal per a la contractació pública. Aquestes prohibicions i restriccions afecten, per exemple, les empreses públiques extremenyes en què l’administració té una participació majoritària i, pel que fa a Andalusia, dues escoles d'hostaleria i altres entitats públiques actives dels sectors del turisme i l’esport. En aquests casos està prohibit o restringit recórrer a treballadors d’empreses de treball temporal. Espanya disposa ara de dos mesos per demostrar que aquestes prohibicions i restriccions són justificades per raons d’interès general. En cas de no fer-ho, la Comissió podria decidir d’enviar un dictamen motivat.

Més informació

MEMO amb tots els casos d’infracció del mes de juliol

Detalls

Data de publicació
15 juliol 2021
Lloc
Brussels