Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Responsable de Comunicació Digital

Oriol Nierga

Oriol Nierga

Contacte

Responsabilitats

Responsable de Comunicació Digital