Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
General publications

Economia Circular: tanquem el cercle

Fitxa sobre el Pla d'acció per a l'economia circular de la Comissió Europea.