Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Institucions

La UE compta amb un sistema institucional únic. Per una banda, els governs dels estats membres participen periòdicament en cimeres per establir les prioritats en un sentit ampli; per altra banda, en la presa de decisions hi participa tota una sèrie d’institucions. Les principals són les següents:

  • Parlament Europeu: és el cos legislatiu escollit per la ciutadania de la UE, que vota per aprovar les lleis, acords i pressupostos de la UE, i supervisa altres institucions de la UE.
  • Consell Europeu: reuneix els líders de tots els estats membres, que estableixen el pla d'acció general i les prioritats de la UE.
  • Consell de la UE: està format pels ministres nacionals i, juntament amb el Parlament Europeu, negocia i adopta la legislació de la UE.
  • Comissió Europea: és el braç executiu de la UE, que redacta la seva legislació i implementa les decisions dels òrgans legislatius.
  • La UE també té una branca diplomàtica, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i compta també amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que garanteix el respecte de la legislació de la UE.

Aquí podeu trobar més informació sobre les institucions europees.

 

 

Premi Nobel de la Pau

El 2012, la Unió Europea va rebre el Premi Nobel de la Pau pel paper estabilitzador que ha tingut a l’hora de fer que la major part d’Europa deixés de ser un territori en guerra per esdevenir un territori de pau, i també a l’hora de promoure els ideals de la reconciliació, la democràcia i els drets humans a Europa.