Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Conferència sobre el futur d'Europa
Conferència sobre el futur d'Europa

#ElFuturÉsTeu

Fes sentir la teva veu

La Conferència sobre el Futur d'Europa consisteix en una sèrie de debats protagonitzats pels ciutadans que permetran a les persones de tot Europa compartir les seves idees i contribuir a configurar el nostre futur comú.

És la primera conferència d'aquest tipus: consisteix en un gran exercici democràtic paneuropeu que ofereix un nou fòrum públic per a un debat obert, inclusiu i transparent amb els ciutadans al voltant d'una sèrie de prioritats i reptes clau.

La presidenta Von der Leyen s'ha compromès a donar més veu als europeus sobre les activitats de la UE i el treball que aquesta fa per a ells. Tots els europeus, siguin qui siguin i estiguin on estiguin, poden participar-hi.

L'objectiu de la Conferència és reflectir la nostra diversitat i dur Europa més enllà de les seves capitals, arribant a cada racó de la Unió i reforçant el vincle entre els europeus i les institucions que els serveixen. Per a això, en el marc de la Conferència s'organitzen múltiples actes i debats a tota la UE, alguns d'ells a través d'una plataforma digital multilingüe interactiva. S'anima especialment els joves a participar i compartir les seves idees. Les autoritats europees, nacionals, regionals i locals, així com la societat civil i altres organitzacions, també poden organitzar actes en què participi el major nombre possible de persones.

 

Les persones han de ser l'element central de totes les nostres polítiques. Per això, desitjo que tots els europeus contribueixin activament a la Conferència sobre el futur d'Europa i tinguin un paper preponderant en la definició de les prioritats de la Unió Europea. Només junts podrem construir la Unió de demà.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

Una plataforma multilingüe

La plataforma digital multilingüe és totalment interactiva: els ciutadans de tots els estats membres hi poden encetar converses i plantejar les seves propostes en les 24 llengües oficials de la UE. També es poden fer aportacions en català i la resta de llengües cooficials d’Espanya.

La plataforma garanteix la transparència total (un dels principis fonamentals de la conferència), ja que totes les aportacions i els resultats dels esdeveniments es recopilaran, s’analitzaran, se supervisaran i es faran públics. Les idees i recomanacions principals de la plataforma faran de contribució per als panels de ciutadans europeus i els plens, en què s’hi debatran a fi d’elaborar les conclusions de la conferència.

Tots els esdeveniments de la conferència es poden visualitzar en un mapa interactiu a la plataforma, cosa que permet als ciutadans consultar-los i apuntar-s’hi en línia. Els organitzadors poden fer servir el conjunt d’eines disponible a la plataforma per organitzar i promoure les seves iniciatives. Tots els participants i esdeveniments han de respectar la Carta de la Conferència sobre el futur d’Europa, que estableix normes perquè el debat entre tots els europeus sigui respectuós.

La plataforma s’organitza al voltant de temes clau per al debat: el canvi climàtic i el medi ambient; salut; una economia més forta i justa; justícia social i ocupació; la UE en el món; valors i drets, estat de dret, seguretat; transformació digital; democràcia europea; migració; i educació, cultura, joventut i esport. A banda d’aquests temes, hi ha també una «àgora oberta» per a temes transversals i d’altres («altres idees»). La ciutadania podrà plantejar qualsevol qüestió que sigui del seu interès: la idea principal és que les contribucions sorgeixin de les bases.

La plataforma també ofereix informació sobre l'estructura i les tasques de la conferència. Està disponible per a tots els ciutadans de la UE i també per a les institucions i els organismes de la UE, els parlaments nacionals, les autoritats nacionals i locals, i la societat civil. Val a dir que respecta totalment la privacitat dels participants i la normativa de protecció de dades de la UE.