Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Banderes europees
Pla de recuperació de la UE

La Comissió Europea vol potenciar una recuperació que sigui verda, digital i equitativa.

Què inclou el Pla de Recuperació per a Espanya?

Garantim la transició verda i digital a Espanya

L’avaluació de la Comissió conclou que el pla espanyol dedica el 40 % de la seva assignació total a mesures de suport als objectius climàtics. S’hi inclouen mesures per fomentar la mobilitat tant urbana com a llarga distància sostenibles, augmentar l’eficiència energètica dels edificis, descarbonitzar la indústria i reduir la dependència energètica, i també per fer servir noves tecnologies per a l’hidrogen verd i les energies renovables. El pla també abasta mesures que contribueixen a pal·liar els efectes negatius del canvi climàtic mitjançant la conservació dels espais costaners, els ecosistemes i la biodiversitat, i que promouen l’economia circular mitjançant la millora de la gestió de l’aigua i dels residus.

La Comissió constata que el pla d’Espanya dedica el 28 % de la seva assignació total a la transició digital. Ho fa amb mesures destinades a digitalitzar l’Administració pública, la indústria i les empreses; per exemple, amb un programa específic per a la digitalització de les pimes. També s’invertirà en equips digitals per a l’educació i la millora de les competències digitals.

Reforcem la resiliència econòmica i social d’Espanya

L’avaluació de la Comissió considera que el pla espanyol inclou un ventall ampli de reformes i inversions, que es complementen mútuament i que contribueixen a afrontar de manera eficaç la totalitat o, si més no, una part important, dels reptes econòmics i socials assenyalats en les recomanacions específiques per país que el Consell va fer a Espanya en el Semestre europeu els anys 2019 i 2020. Incorpora mesures en l’àmbit de l’ocupació per reduir la segmentació del mercat laboral i millorar-ne les polítiques actives, i també en l’àmbit de l’educació i la capacitació i en el de les polítiques socials, incloent-hi el foment de la resiliència i la capacitat del sistema sanitari. El pla dona resposta, en gran mesura, a les recomanacions específiques per país pel que fa a la inversió en la transició verda i digital, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la producció i l’ús nets i eficients de l’energia, les infraestructures energètiques, la gestió de l’aigua i dels residus, i el transport sostenible. També contempla mesures per millorar el clima empresarial, com ara accions importants per millorar la regulació, reduir la morositat, i reformar el marc d’insolvència i la contractació pública. El pla també aborda les recomanacions específiques per país en l’àmbit de les finances públiques, amb reformes del procés de revisió de les despeses, el sistema fiscal i el sistema de pensions.

El pla de recuperació i resiliència d’Espanya contribueix d’una manera global i suficientment equilibrada als sis pilars del reglament.

Donem suport als projectes emblemàtics d’inversió i reforma

Espanya proposa projectes en tots set àmbits emblemàtics europeus. Són projectes d’inversió concrets que abasten temes comuns a tots els estats membres, en àmbits que generen ocupació i creixement, i que són necessaris per a la doble transició. Per exemple, el pla d’Espanya preveu invertir 6 100 milions d’euros en tecnologies netes i impulsar el desenvolupament i l’ús de les energies renovables, i uns altres 7 800 milions d’euros per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics i privats. Altres mesures promouen la iniciativa emblemàtica europea «Recàrrega i proveïment de combustible» mitjançant inversions per a la recàrrega, el reforçament de la infraestructura de vehicles elèctrics i el foment de la mobilitat sostenible.

L’avaluació també constata que cap de les mesures que inclou el pla suposa un perill greu per al medi ambient.

Els sistemes de control que vol establir Espanya es consideren adequats per protegir els interessos financers de la Unió. El pla aporta dades suficients quant a la manera en què les autoritats nacionals previndran, detectaran i corregiran els casos de conflictes d’interès, corrupció i frau relacionats amb l’ús dels fons.

Em complau presentar l’avaluació positiva de la Comissió Europea del pla de recuperació i resiliència d’Espanya, d’un valor de 69 500 milions d’euros. Aquest pla transformarà profundament l’economia espanyola i farà que esdevingui més verda, més digital i més resilient. Donem el nostre suport a aquest pla perquè és ambiciós, té una visió a llarg termini i contribuirà a crear un futur més bo per a la ciutadania espanyola. La ferma responsabilització nacional pel que fa a aquest pla és un bon auguri de l’èxit que tindrà la seva aplicació.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.

El pla de recuperació d’Espanya estableix un full de ruta ben ambiciós per estimular el rendiment econòmic del país i reforçar-ne la cohesió social, fent servir 69 500 milions d’euros en subvencions de la UE per dur a terme tota una sèrie de reformes i inversions. Agraïm que el pla pari especial atenció a la creació d’ocupació i a les generacions joves, amb mesures per fer front a la desocupació juvenil, impulsar l’oferta de qualificacions rellevants per al mercat laboral, i millorar l’entorn empresarial i l’Administració pública. El pla posarà en marxa inversions a gran escala per ajudar la ciutadania, les empreses i l’Administració pública a adoptar les transicions verda i digital. També vull felicitar Espanya per haver proposat projectes en tots els àmbits d’interès comú europeu, com ara l’energia neta, el transport sostenible o la connectivitat digital. Ara col·laborarem amb les autoritats espanyoles per garantir que el pla s’apliqui plenament.

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent.

El dia d’avui marca una fita important per a Espanya, després d’haver passat per un període tan difícil. Ara que hem finalitzat la nostra avaluació, estem més a prop de l’execució del pla de recuperació i resiliència d’Espanya. El pla posa en relleu les transicions verda i digital, presenta un programa ampli de reformes i inversions, i és tan ambiciós com exigeix la situació. Es tracta d’una oportunitat única no només per reforçar la recuperació del país després de la pandèmia, sinó també per construir una economia més justa socialment, més sostenible i més dinàmica. En definitiva, una economia que serveixi millor el conjunt de la societat espanyola.

Paolo Gentiloni, comissari d’Economia.

Properes etapes

Segons la regla general, el Consell disposa ara de quatre setmanes per adoptar la proposta de la Comissió.

L’aprovació del pla pel Consell permetrà que es desemborsin 9 000 milions d’euros a Espanya en concepte de prefinançament. Això representa el 13 % de l’import total assignat a Espanya.

La Comissió autoritzarà nous desemborsaments sempre que es vagin assolint de manera satisfactòria les fites i els objectius indicats en la decisió d’execució del Consell, cosa que demostrarà els avenços en les inversions i les reformes.