Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Ajuts per a més de 300 projectes de rehabilitació energètica d’edificis a Catalunya

Les subvencions concedides a través de les convocatòries de l’Institut Català d’Energia permeten reduir un 10 % com a mínim el consum final de les construccions.

Ajuts per a més de tres cents projectes de rehabilitació energètica d’edificis a Catalunya
Institut Català d’Energia

L’Institut Català d’Energia (ICAEN)  ha concedit, gràcies als fons NextGenerationEU, ajuts a més de 300 projectes de rehabilitació energètica d’edificis de particulars, empreses, comunitats de propietaris i administracions locals. Els projectes se centren principalment en la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmic i les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. En tots els casos s’ha aconseguit com a mínim una reducció del consum d’energia final del 10 % respecte a la situació inicial.

Els beneficiaris d’aquests projectes reben una ajuda inicial del 35 % del cost d’execució, amb la possibilitat d’obtenir ajudes addicionals del 15 % si rehabiliten habitatges de protecció pública, si els edificis es troben en zones de regeneració urbana o si aconsegueixen millorar la classificació energètica de l’edifici fins a una categoria A o B.

Fins al març del 2024 el Barcelonès és la comarca que compta amb més beneficiaris, amb un total de setanta projectes i quaranta habitatges rehabilitats i un estalvi energètic final de més del 55 %. Aquest programa té un pressupost total de 47 885 000 euros i s’ha distribuït entre 728 sol·licituds rebudes fins al 31 de juliol de 2021. Les dades actualitzades es poden consultar al web de l’ICAEN

El projecte rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s’emmarca en el component 2, «Pla de recuperació d’habitatge i regeneració urbana», i la inversió 3, «Programa de rehabilitació energètica d’edificis». 

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu