Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Recerca
Recerca i innovació europea

La UE dona suport a un gran nombre de projectes de recerca i innovació a Catalunya i les Illes Balears.

Introducció

La recerca i la innovació són els motors de el desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i en el valor afegit. L'últim informe de el Consell Europeu d'Innovació va qualificar Espanya com un innovador moderat. La política europea de recerca i innovació, a través dels seus diferents programes de finançament, fa anys donant suport als investigadors, empreses i innovadors espanyols per donar un salt qualitatiu en aquest àmbit.


La visió de la Comissió Europea sobre la investigació i la innovació és clara: les dues han de ser vectors que impulsin les transicions verd i digital, el que al seu torn estimularà la inversió, el creixement i l'ocupació. Sense oblidar que la investigació ha jugat un paper importantíssim per resoldre els reptes que la pandèmia de la COVID-19 ha plantejat, com són el suport a el desenvolupament de vacunes o les proves PCR ràpides.


Aproximadament, dos terços del creixement econòmic en les darreres dècades es produeixen gràcies a la innovació.

Què fa diferent a la política de recerca i innovació de la Unió Europea?
• La Unió Europea té competència per desenvolupar activitats i implementar programes, sempre que les seves iniciatives respectin les competències que tenen els països de la Unió en l'àmbit de la investigació.
• El finançament per a programes de recerca i innovació no es reparteix entre els països, sinó que es fa de manera competitiva entre els investigadors, equips, entitats i innovadors amb projectes més interessants.
• S'incentiva la participació en els projectes d'equips de diversos països i de diferents disciplines. D'aquesta manera, al llarg de el temps, els investigadors i centres espanyols han participat o liderat projectes paneuropeus que han fet recerca puntera en camps com la ciència, la salut, el transport, el canvi climàtic o les tecnologies digitals.
• Els programes de suport a la innovació no només se centren en els investigadors. També hi ha opció perquè les pimes espanyoles, les empreses emergents o els innovadors facin realitat els seus projectes de productes o serveis.

Perfil d'innovació d'Espanya dins la UE

Espanya se situa com un "innovador moderat", segons l'últim informe sobre Innovació a la Unió Europea de el Consell Europeu de Innovació i ha anat millorant la seva capacitat d'innovació en els últims anys. Entre els seus punts forts destaquen l'entorn favorable a la innovació, el nombre de graduats superiors i nous doctors, vendes d'innovacions de productes nous i la penetració de la banda ampla.


Preguntes i respostes sobre l'informe 2020 sobre innovació a la Unió Europea


Des de 2012 el rendiment d'Espanya en matèria d'innovació ha anat millorant. Això es deu en part a l'ús que el país fa dels fons europeus: per exemple, amb el programa Horitzó 2020, predecessor d'Horitzó Europa, ha estat el primer país a lideratge de projectes, el tercer en participació i el quart en retorn de la inversió, segons dades de el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial, CDTI. Precisament, dins de la categoria Reptes Socials d'Horitzó 2020 és on Espanya va obtenir un major finançament amb gairebé 1.418 milions d'euros. Amb aquest import s'han finançat projectes en temes com, per exemple, la salut, el canvi demogràfic o el benestar.

Oportunitats i finançament en matèria de Recerca i Innovació

Horitzó Europa és el programa de recerca i innovació de la Unió Europea. Compta amb un pressupost de 95.500 milions d'euros, facilita i reforça el desenvolupament de l'talent europeu, el creixement econòmic, la competitivitat industrial, a el temps que dóna suport a la investigació que permet afrontar els reptes globals. Les entitats espanyoles, els centres de recerca, les universitats i fins i tot les empreses, independentment de la seva talla, poden beneficiar-se d'ell.


Horitzó Europa es divideix en els següents programes o accions:


• El Fons Europeu de Defensa, que se centra exclusivament en innovació i desenvolupament en matèria de defensa.
• Ciència per a l'excel·lència, amb el Consell Europeu de Recerca, les Accions Marie Skłodowska-Curie i les infraestructures de recerca.
• Reptes globals i competitivitat industrial europea, amb les especialitats en salut, agricultura, cultura, creativitat, bioeconomia, etc.
• Europa Innovadora, on s'ubiquen el Consell Europeu d'Innovació, dels Ecosistemes Europeus d'Innovació i l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia.

 

Finançament per a petites i mitjanes empreses
Tenint en compte que a Espanya el teixit industrial està majoritàriament format per petites i mitjanes empreses (pimes), cal destacar que dins d'Horitzó Europa es troba l'Accelerador de el Consell Europeu d'Innovació (CEI). Que ofereix subvencions i oportunitats de finançament mixt a pimes i emprenedors amb projectes innovadors i amb potencial de sortida a l'mercat.


En paraules de Mariya Gabriel, comissària d'Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut: "El Consell Europeu d'Innovació dóna suport a emprenedors visionaris que creen solucions transformadores per als apressants reptes socials i mediambientals"
 
Descobrir altres oportunitats de finançament amb programes de la UE


Oportunitats individuals
• El Consell Europeu de Recerca dóna suport a la recerca de frontera dels millors investigadors i dels seus equips en totes les etapes de la seva carrera. El pressupost per als propers set anys és de 16.600 milions d'euros. Per a més informació, hi ha un punt de contacte a Espanya especialitzat en el Consell.


Coneix els projectes d'investigadors espanyols que han gaudit d'una beca de el Consell Europeu de Recerca (anglès)


• Les accions Marie Skłodowska-Curie donen suport a investigadors en la realització dels seus estudis doctorals i postdoctorals. Per al període 2021-2027 compten amb un pressupost de 6.600 milions d'euros.


Més informació sobre beques i programes individuals

D'altra banda, l'Espai Europeu de Recerca, ofereix a les entitats i als investigadors espanyols l'oportunitat de compartir el coneixement científic i tecnològic en un espai sense fronteres.


Com obtenir assessorament a Espanya sobre finançament en innovació i recerca
 
Els investigadors, científics i innovadors que tinguin una idea o un projecte amb potencial tenen a la seva disposició els punts de contacte per a Espanya d'Horitzó Europa. Allà no només trobaran coordinadors d'àrea, sinó també especialistes en programes com, per exemple, les accions Marie Skłodowska-Curie, o experts en àrees temàtiques.

Recerca sobre la COVID-19

  

Molt abans de l'inici de la pandèmia de la COVID-19, la Unió Europea ja havia destinat finançament a projectes que buscaven, per exemple, mètodes per respondre millor a futures pandèmies. Concretament, entre 2007 i 2019 la UE va invertir 4.100 milions d'euros en aquest àmbit.
Quan l'Organització Mundial de la Salut va declarar el 30 de gener de 2020 que el brot de la COVID-19 constituïa una Emergència de Salut Pública Internacional, la Comissió Europea es vaa mobilitzar en tan sols deu hores i va llançar una convocatòria d'emergència per finançar projectes de investigació sobre la COVID-19. Mitjançant l'Instrument d'Assistència Urgent, amb una dotació de 2 700 milions d'euros, la Comissió va finançar una part dels costos inicials que afrontaven els productors de vacunes i projectes d'extracció de plasma de donants recuperats de la COVID-19 per a la seva aplicació en pacients amb la malaltia. Espanya ha estat un dels països que ha participat en aquest projecte.


A aquestes iniciatives es van sumar diverses convocatòries de propostes en el marc de l'antic programa de recerca i innovació de la UE, Horitzó 2020. Amb un pressupost de 1.000 milions d'euros es va finançar la investigació sobre diagnòstics, tractaments, vacunes i investigació dels tots els aspectes de la pandèmia.


L'intercanvi de coneixement és essencial en una situació tan crítica, per això, aprofitant l'Espai Europeu d'Investigació, la Comissió va posar en marxa una plataforma dedicada a la COVID-19. D'aquesta manera, científics de tota la UE poden intercanviar coneixement, plantejar preguntes o estar a l'tant dels últims desenvolupaments per avançar en solucions i tractaments contra la malaltia.

Innovació i recerca contra la COVID-19

Quatre projectes europeus de recerca a Catalunya per lluitar contra la COVID-19

 

Notícies relacionades

  • Article

La Comissió ha aprovat la inclusió de la «Miel de Ibiza/Mel d’Eivissa» com a producte en el Registre de Denominacions d’Origen Protegides (DOP). Es tracta d’una mel produïda per abelles a partir del nèctar de flors de determinades plantes que es troben a Eivissa.

  • 2 min read