Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article23 juny 20214 min read

El Banc Europeu d’Inversions dona suport a l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de prop de 490 nous habitatges públics de lloguer

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha formalitzat el suport als esforços de l’Ajuntament de Barcelona per millorar l’oferta actual d’habitatge social a la ciutat.

Habitatge social

Amb aquest propòsit, el BEI dotarà l’Institut municipal d’habitatge i rehabilitació de Barcelona (IMHAB) amb 36,2 milions d’euros per finançar la construcció d’onze promocions i 489 habitatges socials de lloguer amb preus assequibles a diverses zones de la ciutat. A més, l’acord entre el BEI i l’IMHAB preveu que el finançament per part de l’entitat europea podria augmentar, si escau, fins als 65 milions d’euros. El projecte, que es durà a terme fins a finals de 2023, contribuirà a crear més de 570 llocs de treball cada any al llarg del procés de construcció.

L’acord vol aconseguir diferents objectius, com ara la regeneració urbana, la inclusió de serveis socials, l’eficiència energètica i la lluita a favor de l’acció climàtica. Concretament, gràcies al suport del BEI, l’Ajuntament de Barcelona oferirà més opcions d’habitatge per als grups d’ingressos baixos i mitjans. A més, l’operació farà que l’actual parc d’habitatge social de lloguer assequible de l’IMHAB creixi un 6 %, i també contribuirà a la baixada dels preus del lloguer a la ciutat, que han augmentat un 40 % durant els darrers sis anys.

L’acord, que compleix amb la Directiva sobre el rendiment energètic dels edificis de la UE i l’estratègia «Una onada de renovació per a Europa», preveu la inclusió d’infraestructures i serveis socials per millorar la vida dels nous inquilins, com ara llars d’infants, equipaments de proximitat per al jovent i la gent gran, i patis d’esbarjo. A més, tots els habitatges tindran un rendiment energètic almenys un 20 % més bo que el mínim exigit per la normativa nacional espanyola per a la construcció de nous habitatges. Segons les estimacions, l’estalvi energètic final total serà de 290,5 MWh respecte del supòsit de partida, l’equivalent al consum energètic anual de setanta llars.

Entre les onze promocions que inclou aquest paquet de finançament s’hi troben alguns dels projectes més innovadors impulsats des de Barcelona, com ara tres promocions de producció industrialitzada d’habitatge, dues promocions de 135 habitatges de fusta prefabricada a les antigues casernes del districte de Sant Andreu, o la promoció de quaranta allotjaments fets de contenidors marítims reciclats en el districte de Sants-Montjuïc.

El BEI té un paper fonamental en el desenvolupament i la construcció d’habitatge social a Espanya, un àmbit en què Barcelona ha estat pionera a l’hora de captar inversió pública europea. L’acord que s’ha signat ara és el segon d’aquestes característiques, després d’un primer acord de finançament rubricat el 2017 per finançar amb 125 milions d’euros la construcció de 1 570 habitatges públics de lloguer social i assequible. En total, el suport del BEI supera els 160 milions d’euros, ampliables a gairebé 200, i permet que Barcelona impulsi la construcció de més de 2 000 habitatges. Això significa que més de 4 500 persones puguin gaudir d’una llar assequible. El BEI també ha arribat a altres acords amb les ciutats de Madrid, Màlaga, Sevilla i València recentment.

«La crisi econòmica provocada per la covid-19 ha afectat de manera especialment greu els col·lectius més vulnerables, com ara els que tenen rendes baixes, el jovent, les persones grans i les persones en risc d’exclusió social. Ens complau poder donar suport als plans d’inversió de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el finançament de la construcció de prop de 500 habitatges energèticament eficients, i contribuir a la creació de llocs de treball i d’activitats complementàries, que ajudaran a millorar la qualitat de vida dels residents», ha declarat el vicepresident del BEI i responsable de la seva activitat a Espanya, Ricardo Mourinho Félix.

«El finançament per mitjà de la banca pública és una eina imprescindible per revertir dècades de construcció d’habitatge públic, destinat principalment a la venda, que acabava privatitzat i al mercat lliure. Gràcies al finançament del BEI, l’Ajuntament de Barcelona pot impulsar l’habitatge social de lloguer assequible amb unes condicions de crèdit més favorables que les de la banca privada tradicional», ha declarat també la regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament, i presidenta de l’IMHAB, Lucia Martín.

L’acord és part de les mesures adoptades pel BEI per fer front a la pandèmia de la covid-19 i té com a objectius, entre d’altres, poder fer arribar els ajuts del BEI al més ràpid possible i finançar una part més gran del projecte, que el banc de la UE no finançaria en condicions normals.

L’Institut municipal d’habitatge i rehabilitació de Barcelona (IMHAB) és l’ens públic de l’Ajuntament de Barcelona encarregat d’impulsar la construcció d’habitatge públic, gestionar el parc disponible, comprar i captar pisos del parc privat i promoure polítiques d’habitatge sostenible, com ara la rehabilitació de pisos i edificis. L’IMHAB gestiona prop de 10 000 habitatges i, a més, en té més de 2 300 en construcció o a punt de començar a construir, la majoria dels quals es destinarà al lloguer social i assequible.

Detalls

Data de publicació
23 juny 2021