Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa20 juliol 2022Representation in Spain – Barcelona5 min read

Estalviar gas per un hivern segur: la Comissió proposa un pla de reducció de la demanda de gas a fi de preparar la UE per als talls del subministrament

La Unió Europea s’enfronta al risc que hi hagi més talls del subministrament de gas per part de Rússia ja que el Kremlin utilitza les exportacions de gas com a arma i gairebé la meitat dels estats membres ja pateixen una reducció dels lliuraments. Si actuem ara podem reduir tant el risc com el cost per a Europa de noves pertorbacions o de la interrupció total del subministrament, de manera que s’enfortirà la resiliència energètica d’Europa.  

Per això avui la Comissió proposa una nova eina legislativa i un Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas per reduir el consum de gas a Europa un 15 % d’ara a la primavera que ve. Tots els consumidors, administracions públiques, llars, titulars d’edificis públics, proveïdors d’energia i la indústria poden prendre mesures per estalviar gas, i les han de prendre. La Comissió també accelerarà la feina en matèria de diversificació del subministrament, inclosa l’adquisició conjunta de gas per reforçar la possibilitat que la UE obtingui gas d’altres fonts.

La Comissió proposa un nou Reglament del Consell sobre mesures coordinades de reducció de la demanda de gas, en virtut de l’Article 122 del Tractat. El nou reglament fixaria un objectiu per a tots els estats membres de reducció de la demanda de gas un 15 % entre l’1 d’agost de 2022 i el 31 de març de 2023. El nou reglament també donaria a la Comissió la possibilitat de declarar, prèvia consulta als estats membres, una «alerta de la Unió» sobre la seguretat del subministrament que imposaria una reducció obligatòria de la demanda de gas a tots els estats membres. L’alerta de la Unió es pot activar quan hi ha un risc substancial d’escassetat greu de gas o una demanda de gas excepcionalment elevada. Els estats membres han d’actualitzar els seus plans nacionals d’emergència abans del final de setembre per indicar com pretenen assolir l’objectiu de reducció i han d’informar la Comissió dels avenços cada dos mesos. Els estats membres que sol·licitin subministraments de gas solidaris hauran de demostrar les mesures que han pres per reduir la demanda a nivell intern.

Per ajudar els estats membres a atènyer les reduccions de la demanda necessàries, la Comissió també ha adoptat un Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas que estableix mesures, principis i criteris per reduir la demanda de manera coordinada. El Pla se centra en la substitució del gas per altres combustibles i en l’estalvi energètic global en tots els sectors. El seu objectiu és salvaguardar el subministrament a les llars i els usuaris essencials com ara els hospitals, però també a indústries que són determinants per al subministrament de productes i serveis per a l’economia i per a les cadenes de subministrament i la competitivitat de la UE. El Pla proporciona directrius perquè els estats membres les tinguin en compte a l’hora de planificar la reducció.

 

L’energia que s’estalvia a l’estiu està disponible a l’hivern

Substituir el gas per altres combustibles i estalviar energia aquest estiu vol dir que es disposarà de més gas a l’hivern. Les mesures que es prenguin ara reduiran els efectes negatius per al PIB ja que permetran evitar mesures imprevistes en una situació futura de crisi. Les mesures precoces també permeten distribuir l’esforç en un període més llarg, tranquil·litzen el mercat, redueixen la volatilitat dels preus i permeten formular més adequadament mesures específiques i rendibles per protegir la indústria.

El pla de reducció de la demanda de gas que proposa la Comissió es basa en les consultes amb els estats membres i la indústria. Hi ha un ampli ventall de mesures de reducció de la demanda. Abans de plantejar restriccions, els estats membres han d’esgotar totes les possibilitats de substitució de combustibles, règims voluntaris d’estalvi, fonts d’energia alternatives. Sempre que sigui possible cal prioritzar el canvi a les energies renovables o a opcions més netes, menys intensives en carboni o menys contaminants. No obstant, el canvi al carbó, el petroli o l’energia nuclear pot ser necessari com a mesura temporal, sempre que s’eviti la dependència del carboni a llarg termini. Les mesures basades en el mercat poden mitigar els riscos per a la societat i l’economia. Per exemple, els estats membres poden posar en marxa sistemes de subhastes o licitacions per incentivar la reducció del consum energètic per part de la indústria. Els estats membres poden oferir ajuda d’acord amb la modificació del marc temporal de crisi relatiu a les ajudes estatals, adoptat avui per la Comissió.

Un altre pilar important de l’estalvi d’energia és la reducció de la calefacció i la refrigeració. La Comissió insta tots els estats membres a posar en marxa campanyes de sensibilització pública per promoure la reducció de la calefacció i la refrigeració a gran escala, i a aplicar la Comunicació de la UE sobre estalvi energètic, que conté nombroses opcions d’estalvi a curt termini. Per predicar amb l’exemple, els estats membres podrien establir la reducció de la calefacció i la refrigeració en els edificis gestionats per les administracions públiques.

El pla de reducció de la demanda també ajudarà els estats membres a identificar i prioritzar, dins dels seus grups de consumidors «no protegits», els clients o instal·lacions més essencials a partir de consideracions econòmiques generals i dels criteris següents:

  • qualitat d’essencial des del punt de vista social: sectors com la salut, l’alimentació, la seguretat, les refineries i la defensa, així com la prestació de serveis mediambientals;
  • cadenes de subministrament transfrontereres: sectors o indústries que subministren béns i serveis essencials per al bon funcionament de les cadenes de subministrament de la UE;
  • danys a les instal·lacions: per evitar que s’impedeixi la represa de la producció sense retards significatius, reparacions, aprovació reglamentària i costos;
  • possibilitats de reducció del gas i substitució de productes/components: en quina mesura les indústries poden canviar a components/productes importats i en quina mesura la demanda de productes o components es pot satisfer mitjançant importacions.

 

Més informació

Preguntes i respostes

Comunicació

Annex

Reglament

Marc temporal de crisi relatiu als ajuts estatals

Fitxa informativa: Estalviar gas per un hivern segur

Fitxa informativa: Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas

Fitxa informativa: Ajudar les ciutats a estalviar energia

Detalls

Data de publicació
20 juliol 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona