Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Treballar en un altre país de la UE

Aquí trobaràs informació sobre els drets dels treballadors, el reconeixement de qualificacions professionals i la coordinació de la seguretat social a la UE.

Els ciutadans de la UE, siguin empleats o siguin autònoms, tenen dret a treballar en qualsevol país de la UE sense necessitat d’un permís.
A la UE regeix una normativa comuna que protegeix els drets de seguretat social dels ciutadans quan marxen a un altre país europeu (un dels 27 estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa).