Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa13 juny 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Finances sostenibles: la Comissió adopta noves mesures per impulsar la inversió en un futur sostenible

Avui la Comissió ha presentat un nou paquet de mesures per reforçar i continuar construint el marc de finances sostenibles de la UE. 

La transició a una economia sostenible i climàticament neutra d’ara al 2050 ofereix noves oportunitats per a les empreses i la ciutadania d’arreu de la UE. Moltes empreses i inversors ja han iniciat el seu camí cap a la sostenibilitat, com fa palès el nombre creixent d’inversions sostenibles. No obstant, les empreses i els inversors també topen amb dificultats en aquesta transició, especialment pel que fa al compliment de les noves obligacions de declaració i notificació.

L’objectiu del paquet de mesures que presentem avui, doncs, és garantir que el marc de finances sostenibles de la UE continuï ajudant les empreses i el sector financer de la UE alhora que esperoni el finançament privat de projectes i tecnologies de transició. Concretament, avui la Comissió afegeix més activitats a la taxonomia de la UE i proposa noves normes per als proveïdors de qualificació ambiental, social i de governança (ASG), cosa que augmentarà la transparència del mercat d’inversions sostenibles. El paquet busca que el marc de finances sostenibles sigui d’utilitat a les empreses que vulguin invertir en la seva transició cap a la sostenibilitat. També pretén fer que el marc de finances sostenibles sigui més fàcil d’usar i, per tant, contribueixi de manera efectiva als objectius del Pacte Verd Europeu.

Detalls

Data de publicació
13 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona