Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa12 juny 2024Representation in Spain – Barcelona4 min read

La Comissió adopta l’avaluació preliminar de la sol·licitud per part d’Espanya del quart pagament amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Avui la Comissió Europea ha fet una avaluació preliminar positiva de 60 dels 61 objectius i fites vinculats a la quarta sol·licitud de pagament d’Espanya per valor de 10 000 milions d’euros (nets de prefinançament) en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’instrument central de NextGenerationEU.

Avaluació preliminar positiva de tots els objectius tret d’un

La sol·licitud de pagament abasta etapes importants en l’execució de les 34 reformes i les 26 inversions que impulsaran un canvi positiu per als ciutadans i les empreses a Espanya en els àmbits de les transicions verda i digital, el sistema de pensions, la recerca, el desenvolupament i la innovació, l’educació i la formació professional, l’ocupació, la digitalització dels serveis públics, la gestió forestal i hídrica, i la cooperació interterritorial.

Entre les principals mesures d’aquest pagament trobem:

  • Reformes en benefici de les pimes i les empreses: Espanya ha adoptat dues lleis, una sobre creació d’empreses i una segona sobre empreses emergents. Aquestes noves normes pretenen facilitar la creació i el creixement d’empreses emergents molt innovadores, així com atreure emprenedors i inversors estrangers. Es preveu que aquestes reformes fomentin la competitivitat d’Espanya. 
  • Inversions forestals per restaurar les costes: Espanya ha aprovat l’Estratègia forestal espanyola i ha restaurat més de 200 km de riberes fluvials en benefici de més de 40 000 persones, que ara estan més ben protegides davant del risc d’inundacions.

Activació del procediment de suspensió

La Comissió ha conclòs que un dels objectius encara no s’ha complert. Es tracta de les inversions en digitalització de les empreses (C13.I3/T201, «agents del canvi»).  Conseqüentment, la Comissió activa el procediment de suspensió, de conformitat amb el que disposa l’article 24.6 del Reglament de l’MRR.

D’acord amb el Reglament de l’MRR, i com s’explica en la Comunicació sobre l’execució que es va publicar el 21 de febrer de 2023, aquest procediment dona més temps als estats membres perquè compleixin les fites pendents i els permet rebre un pagament parcial vinculat a les fites que s’han assolit de manera satisfactòria.

Propers passos

La Comissió ha enviat la seva avaluació preliminar positiva de les fites i objectius que considera que s’han complert satisfactòriament al Comitè Econòmic i Financer (CEF), que disposa de quatre setmanes per emetre un dictamen.

En paral·lel, la Comissió ha comunicat a Espanya els motius pels quals considera que l’objectiu relatiu a la inversió en digitalització de les empreses no s’ha assolit de manera satisfactòria. Ara Espanya disposa d’un mes per presentar les seves observacions a la Comissió.

Després del dictamen del CEF sobre l’avaluació preliminar positiva i d’haver valorat les observacions que presenti Espanya, la Comissió adoptarà una decisió de pagament i, a continuació, es podrà efectuar el pagament a Espanya.

Si, arran de les observacions d’Espanya, la Comissió confirma la seva avaluació que l’objectiu en qüestió no s’ha assolit satisfactòriament, suspendrà part del pagament. La quantitat a suspendre es determina mitjançant l’aplicació de la metodologia de la Comissió per a la suspensió dels pagaments (explicada a l’Annex II de la Comunicació publicada el 21 de febrer de 2023), que s’aplica a tots els estats membres.

La Comissió determinarà i comunicarà la quantitat concreta a suspendre, si s’escau, només un cop s’hagi arribat a aquest punt.

A partir d’aquest moment, Espanya tindrà sis mesos per complir la fita pendent. Al final d’aquest termini la Comissió valorarà si s’ha complert l’objectiu de manera satisfactòria. Si és així, aixecarà la suspensió i procedirà al pagament de la quantitat suspesa.

Rerefons

El Pla de Recuperació i Resiliència espanyol està format per 111 reformes, 142 inversions i 595 fites i objectius. Té un valor de 163 000 d’euros, dels quals 79 800 milions d’euros corresponen a subvencions i 83 200 milions d’euros, a préstecs.

Aquí podreu trobar més informació sobre el pla espanyol, inclòs un mapa dels projectes finançats per l’MRR a Espanya.

Més informació

Avaluació preliminar per part de la Comissió de la segona sol·licitud de pagament d’Espanya

Avaluació preliminar per part de la Comissió de la quarta sol·licitud de pagament d’Espanya

Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya

Resum del pla, pla complet i altres documents pertinents

Fitxa del país

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Mapa dels projectes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Quadre d’indicadors de recuperació i resiliència

Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

La UE com a prestatària

Detalls

Data de publicació
12 juny 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona