Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 setembre 2023Representation in Spain – Barcelona8 min read

NextGenerationEU: l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència avança a bon ritme

Avui la Comissió ha adoptat el seu segon informe anual sobre l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’eina de reforma i inversió per valor de 800 000 milions d’euros que constitueix el nucli de NextGenerationEU.

L’informe mostra els avenços assolits gràcies a l’MRR per reforçar la resiliència econòmica i social dels estats membres i materialitzar el pla REPowerEU, la resposta de la UE davant de les dificultats i les pertorbacions en el mercat energètic mundial provocades per la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna.

S’hi destaquen els beneficis d’aquest instrument singular que va en funció dels resultats, ja que el pagament dels fons de la UE està condicionat al compliment de fites i objectius acordats que responen als reptes específics dels estats membres i a les prioritats de la UE. L’informe també constata un gran avenç en matèria de transparència i protecció dels interessos financers de la UE.

Els estats membres i totes les parts interessades pertinents, juntament amb el Parlament Europeu i el Consell, han cooperat intensament per assolir aquests resultats.

Avenços en l’execució de l’MRR

Fins ara, la Comissió ha rebut 34 sol·licituds de pagament de 21 estats membres i ha desemborsat 153 400 milions d’euros per a l’execució de les inversions i reformes acordades. El Consell ja ha adoptat quatre plans revisats que contenen capítols REPowerEU, i actualment la Comissió està avaluant disset plans revisats més.

L’informe recull nombrosos exemples en què el finançament de l’MRR ha ajudat a dur a terme reformes i inversions transformadores. S’ha avançat molt en el compliment dels sis pilars estratègics de l’MRR. D’aquesta manera, l’MRR està impulsant un canvi positiu en àmbits com ara les transicions climàtica i digital, l’acció social, la sanitat i la resiliència socioeconòmica i institucional. Els seus efectes no només es noten en els estats membres sinó que contribueixen a la convergència econòmica i la cohesió social i territorial arreu de la Unió.

Per exemple, més de 6 milions de persones han participat en programes d’educació i formació finançats per l’MRR, 1,4 milions d’empreses han rebut ajuda, 5,8 milions de persones s’han beneficiat de mesures de protecció contra desastres relacionats amb la crisi climàtica, com ara inundacions i incendis forestals, i gràcies a l’execució dels plans de recuperació i resiliència dels estats membres s’han estalviat 22 milions de megawatts hora (MWh) en consum d’energia.

En un context de progrés sostingut pel que fa al desplegament de les mesures finançades per l’MRR, la Comissió ha continuat captant fons en els mercats de capitals per finançar el Mecanisme, i fins ara s’han emès més de 44 000 milions d’euros en bons verds NextGenerationEU.

Alt nivell de transparència

La Comissió treballa per garantir claredat i transparència en l’execució de l’MRR, fins i tot més enllà de les obligacions legals. Ha publicat sis notes d’orientació per ajudar les autoritats nacionals i aclarir determinats aspectes. Aquest és també l’objectiu del marc per fer front a eventuals retrocessos en l’assoliment de fites i objectius que s’inclou en l’informe d’avui.

La Comissió ofereix una gran quantitat d’informació al web de l’MRR, com ara els diversos plans de recuperació i resiliència. Avui hem publicat les pàgines dels països amb una nova estructura que reflecteix més clarament el paper de l’MRR en l’execució del nostre pla REPowerEU, així com els canvis en els diversos plans de recuperació i resiliència.

La revisió recent del Reglament de l’MRR exigeix que els estats membres publiquin informació sobre els cent destinataris finals que reben més finançament MRR. La Comissió va demanar llavors als estats membres que facilitessin aquestes dades amb celeritat i les està compilant en el quadre d’indicadors de recuperació i resiliència, un portal en línia que segueix els progressos en l’execució de l’MRR globalment i de cada pla nacional de recuperació i resiliència. A més, per millorar encara més la visibilitat i la transparència, enguany la Comissió ha publicat un mapa interactiu en línia de projectes finançats per l’MRR en cada estat membre.

Val a destacar que s’han celebrat onze diàlegs d’alt nivell en matèria de recuperació i resiliència per debatre sobre l’MRR amb el Parlament Europeu, i que el grup informal d’experts de l’MRR, que aplega la Comissió i els estats membres, s’ha reunit en 21 ocasions.

Ferma protecció dels interessos financers de la UE

El 2023, tenint també en compte les recomanacions del Parlament Europeu, el Consell i el Tribunal de Comptes Europeu, la Comissió va millorar encara més la solidesa del seu marc de control a fi de reforçar la confiança sobre l’ús adequat dels fons MRR i la protecció eficaç del interessos financers de la Unió, amb la qual cosa es complementa una responsabilitat que recau principalment sobre els estats membres.

Fins ara, la Comissió ha dut a terme 14 auditories ex post basades en riscos sobre fites i objectius per verificar la informació proporcionada pels estats membres sobre el seu compliment. Després d’haver comprovat, en l’avaluació els plans de recuperació i resiliència inicials, l’adequació dels sistemes nacionals de control per protegir els interessos financers de la Unió, la Comissió també ha efectuat 27 auditories d’aquests sistemes, i a finals d’any haurà auditat tots els estats membres almenys una vegada.

Declaracions dels membres del Col·legi de Comissaris

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarat: «La recuperació de les repercussions econòmiques de la pandèmia avança a bon ritme, i això també és gràcies a NextGenerationEU. Hem finançat la construcció i la modernització d’hospitals i escoles, hem ajudat les empreses i les famílies i hem reforçat la resiliència de la nostra Unió perquè ningú no quedi enrere. Això és l’essència d’Europa. L’Informe Anual d’avui resumeix tots aquests èxits i mostra el camí cap al 2026.»

Rerefons

Aquest informe és el segon d’una sèrie d’informes anuals de la Comissió que analitzaran l’execució de l’MRR al llarg de tot el seu període de vigència, tal com exigeix el Reglament de l’MRR. S’incorporarà al diàleg sobre l’execució de l’MRR que mantenen les institucions de la UE entre elles i amb les parts interessades.

La informació que conté l’informe es basa en el contingut dels plans de recuperació i resiliència aprovats segons l’avaluació de la Comissió, en les dades aportades pels estats membres fins al mes d’abril del 2023 en el marc de la seva obligació de presentació d’informes biennals, i en els avenços en l’execució de l’MRR fins a l’1 de setembre del 2023.

Més informació

Fitxa informativa sobre l’Informe Anual de l’MRR

Segon informe anual sobre l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Text refós del Reglament pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Quadre d’indicadors de recuperació i resiliència

Preguntes i respostes: Mecanisme de Recuperació i Resiliència

 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

La recuperació de les repercussions econòmiques de la pandèmia avança a bon ritme, i això també és gràcies a NextGenerationEU. Hem finançat la construcció i la modernització d’hospitals i escoles, hem ajudat les empreses i les famílies i hem reforçat la resiliència de la nostra Unió perquè ningú no quedi enrere. Això és l’essència d’Europa. L’Informe Anual d’avui resumeix tots aquests èxits i mostra el camí cap al 2026.

 

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent

El segon informe d’avui sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència confirma que Europa avança en la realització d’aquest instrument únic. Les sol·licituds de pagament i els desemborsaments estan en ple apogeu ja que els estats membres van assolint els objectius i les fites que ajuden a transformar les seves economies i societats i fer-les més competitives i més aptes per al futur. Més de dos anys després que comencés a caminar —i ja només n’hi queden tres— l’MRR ja està demostrant que és realment transformador. Ha ajudat a incentivar les reformes estructurals, ha intensificat l’efecte de les inversions i ha mostrat la flexibilitat necessària en un context que canvia ràpidament. No obstant això, encara queda molt per acabar la feina i cal que accelerem el ritme d’execució de l’MRR d’ara al 2026 perquè se’n pugui beneficiar tota la UE.

 

Paolo Gentiloni, comissari d’Economia

Dos anys i mig després que es posés en marxa, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència compleix la seva promesa. Des de l’energia neta fins a la internet d’alta velocitat, des de la formació i l’educació fins a la protecció contra inundacions, els fons MRR financen inversions i reformes crucials que ja estan millorant la vida de milions d’europeus. No obstant això, encara queda molt per fer durant els propers tres anys. La Comissió està disposada a seguir donant suport als nostres estats membres, que treballen per aprofitar al màxim aquesta oportunitat històrica.

 

 

Detalls

Data de publicació
19 setembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona