Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 desembre 20207 min read

Pla d’acció de defensa de la democràcia europea: enfortir les democràcies de la UE

Brussel·les, 3 de desembre de 2020

Avui la Comissió Europea presenta el seu Pla d’acció de defensa de la democràcia europea, que té com a objectiu empoderar la ciutadania i fer més resilients les democràcies arreu d’Europa.

El Pla d’acció estableix mesures per promoure la celebració d’eleccions lliures i netes, reforçar la llibertat dels mitjans de comunicació i lluitar contra la desinformació. Concretament, la Comissió proposarà mesures jurídiques pel que fa a la publicitat política i que aniran dirigides als patrocinadors de continguts de pagament i als canals de producció i distribució (en què s’inclouen les plataformes en línia) per esclarir la responsabilitat de cadascú. La Comissió també recomanarà mesures per abordar la seguretat dels periodistes i presentarà una iniciativa per protegir-los de les demandes estratègiques contra la participació pública. Per acabar, la Comissió encapçalarà els esforços per canviar el Codi de bones pràctiques sobre la desinformació i així reforçar els requisits per a les plataformes en línia i introduir-hi un control i una supervisió més ferms.

«Tenint en compte la revolució digital que estem vivint, els ciutadans han de poder prendre decisions en un context en què tots els punts de vista pugin expressar-se lliurement. Els fets han de distingir-se de la ficció i els mitjans de comunicació lliures i la societat civil han de poder participar en debats oberts sense el perill d’interferències malicioses. Per això la UE està prenent mesures per fer més resilients les democràcies de la Unió», ha declarat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen

«La democràcia no la podem donar per descomptada: l’hem de cuidar i protegir. El nostre pla té el propòsit de protegir i promoure la participació significativa de la ciutadania i també d’empoderar-la perquè pugui prendre decisions a l’espai públic lliurement, sense cap mena de manipulació. Si volem aprofitar les oportunitats i els reptes de l’era digital, hem de posar la normativa al dia. El Pla proposa accions per millorar la protecció dels periodistes i lluitar contra la desinformació i les interferències, alhora que protegim la llibertat d’expressió», ha declarat avui també la vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová

En l’actual revolució digital, els ciutadans han de poder prendre decisions en un context en què tots els punts de vista pugin expressar-se lliurement, els fets puguin distingir-se de la ficció i els mitjans de comunicació lliures i la societat civil puguin participar en debats oberts, sense el perill d’interferències malicioses. Els reptes que ha d’afrontar la UE no es limiten a l’interior de les seves fronteres; així doncs, qualsevol mesura que prenguem a casa nostra tindrà repercussions a fora.

El Pla d’acció de defensa de la democràcia europea estableix mesures al voltant de tres pilars principals:

  1. Promoure les eleccions lliures i netes

La Comissió proposarà legislació sobre la transparència del contingut polític patrocinatpublicitat política»). La Comissió també revisarà la normativa reguladora del finançament dels partits polítics europeus. Mitjançant la Xarxa europea de col·laboració electoral, la Comissió fomentarà la cooperació entre els estats membres i desplegarà un nou mecanisme operatiu que facilitarà l’intercanvi eficaç i oportú d’informació sobre la integritat de les eleccions, per exemple, pel que fa a la ciberseguretat electoral.

La Comissió organitzarà un acte d’alt nivell que reunirà diferents autoritats per tractar els reptes relacionats amb els processos electorals i també l’empoderament dels ciutadans perquè participin com a votants i candidats als processos democràtics. La salut de la democràcia depèn de la participació ciutadana i d’una societat civil activa, i no només en períodes electorals. Per això mateix, el pla d’acció promou la utilització de fons estructurals de la UE i del finançament disponible gràcies al nou Programa Europa Creativa; així mateix, el pla destaca la importància de la participació activa dels joves, un dels elements clau de l’Estratègia de la UE per als joves. La UE també consolidarà la capacitat de les missions d’observació electoral de la UE a països tercers.

  1. Reforçar la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació

Durant els darrers anys, la seguretat dels periodistes ha seguit deteriorant-se: les amenaces i els atacs a periodistes, tant físics com en línia, han augmentat en diversos estats membres. Per aquest motiu, la Comissió proposarà el 2021 una recomanació sobre la seguretat dels periodistes que pararà especial atenció a les amenaces contra les dones periodistes i, per altra banda, també presentarà una iniciativa per reduir l’ús abusiu de les demandes estratègiques contra la participació pública. La Comissió també treballarà braç a braç i mitjançant un diàleg estructurat amb els estats membres, i oferirà finançament sostenible per a projectes d’orientació jurídica i pràctica per a periodistes de dins i de fora de la UE. Finalment, la Comissió també plantejarà noves mesures de suport al pluralisme dels mitjans i de reforç de la transparència pel que fa a la propietat dels mitjans de comunicació i la publicitat estatal mitjançant el nou Instrument de seguiment de la propietat dels mitjans de comunicació.

El Pla d’acció de defensa de la democràcia europea va de la mà del Pla d’acció per als mitjans de comunicació i audiovisuals, que té el propòsit d’ajudar el sector a recuperar-se i aprofitar al màxim la transformació digital.

  1. Lluitar contra la desinformació

El Pla d’acció proposa de millorar les eines de què disposa actualment la UE per fer front a les interferències estrangeres i busca d’afegir nous instruments que permetrien penalitzar aquells qui hi estiguin involucrats. La Comissió farà tot el possible per substituir el Codi de bones pràctiques sobre la desinformació per un marc coregulador de les obligacions i la responsabilitat de retre comptes de les plataformes en línia, d’acord amb la legislació sobre serveis digitals. Amb aquesta finalitat, la Comissió oferirà orientacions per millorar el Codi de bones pràctiques la primavera de 2021 i establir un marc més robust per fer-ne el seguiment de la implementació. La Comissió i l’Alt representant també adoptaran una sèrie de mesures per reforçar la resiliència de les nostres societats i fomentar les associacions internacionals.

Properes etapes

La Comissió implementarà gradualment el Pla d’acció de defensa de la democràcia europea fins el 2023, un any abans de les eleccions al Parlament Europeu. La Comissió també valorarà llavors els avenços fets i si cal prendre més mesures.

La Comissió seguirà treballant amb el Parlament Europeu i el Consell, a més del cercle tan ampli d’agents públics i privats nacionals, més enllà de les autoritats governamentals, ja que tots són indispensables per reforçar la resiliència de les nostres democràcies.

Rerefons

Aquest Pla d’acció de defensa de la democràcia europea, juntament amb el nou Mecanisme europeu de l’estat de dret, la nova Estratègia per reforçar l’aplicació de la Carta dels drets fonamentals, el Pla d’acció per als mitjans de comunicació i audiovisuals i el paquet de mesures adoptat per promoure i protegir la igualtat arreu de la UE, serà un dels motors clau del nou impuls perquè la democràcia europea afronti els reptes de l’era digital. El compromís amb la democràcia també queda reflectit en l’acció exterior de la UE i és un pilar central del seu treball amb els països candidats a l’adhesió i els països veïns.

Els plans d’acció de defensa de la democràcia europea són una de les iniciatives principals del programa de treball de la Comissió per al 2020, que es va anunciar a les orientacions polítiques de la presidenta von der Leyen.

Més informació

Detalls

Data de publicació
3 desembre 2020