Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Mobilitat juvenil
Estudiar, aprendre i fer pràctiques

La Unió Europea ofereix un ampli ventall de possibilitats i programes per formar-se a altres països.

La Comissió Europea ha desenvolupat tota una sèrie de recursos per ajudar els estudiants a saber més de la Unió Europea. Tant el professorat com l’alumnat de tota Espanya poden també estudiar o impartir docència en centres d’ensenyament de l’estranger gràcies a programes dedicats finançats per la UE.

Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la UE per donar suport a l’ensenyament, la formació professional, les polítiques de joventut i la pràctica de l’esport a Europa.

Erasmus+ ajuda les persones de qualsevol edat, i vinguin del context que vinguin, a desenvolupar i intercanviar coneixements i experiències en institucions i organitzacions de diferents països. Afavoreix la capacitació i la sensibilització intercultural, i ajuda les persones a formar part d’una ciutadania activa.

El programa Erasmus+ per al període 2021-2027 para especial atenció a la inclusió social, les transicions verda i digital, i el foment de la participació del jovent en la vida democràtica. Compta amb un pressupost estimat de 26 200 milions d’euros, una quantitat que gairebé duplica el finançament que va rebre el programa anterior per al període 2014-2020.

Programa Erasmus+ 

 

El Cos europeu de solidaritat

El Cos europeu de solidaritat dona finançament i suport al jovent d’entre divuit i trenta anys que busca una oportunitat per participar en projectes que beneficiïn la societat, ja sigui al seu país o fora.

El Cos europeu de solidaritat ofereix finançament en forma de subvencions a organitzacions per mitjà de convocatòries. 

Els joves que vulguin participar en activitats d’aquest tipus han de registrar-se al portal del Cos europeu de solidaritat. El portal del Cos europeu de solidaritat és un espai de trobada perquè el jovent i les organitzacions subvencionades puguin dur a terme les seves activitats.  

Cos europeu de solidaritat

Portal del Cos europeu de solidaritat

 

Períodes de pràctiques a la Comissió Europea

La Comissió Europea ofereix dos períodes de pràctiques de cinc mesos cadascun, un que comença al març i un altre que comença a l’octubre.  Abans fer la sol·licitud per a qualsevol dels períodes de pràctiques, cal pensar-s’ho amb temps, ja que les dates límit són a finals d’agost, per als períodes de pràctiques del març, i a finals de gener, per als de l’octubre.  Tant els ciutadans de la UE com aquells que no ho són poden fer la sol·licitud, i els candidats que siguin escollits rebran una remuneració mensual.  Els candidats han de ser graduats universitaris i han de tenir un nivell molt alt de dues de les llengües de la UE (els ciutadans de fora de la UE només cal que tinguin un molt bon coneixement d’una).

Actualment, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona no ofereix cap període de pràctiques.

Important: a la Comissió Europea es poden fer pràctiques de traducció, i també d’investigació científica al Joint Research Centre.

Pràctiques a la Comissió Europea