Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Nova Bauhaus Europea
Nova Bauhaus Europea

La Nova Bauhaus Europea és un moviment creatiu i interdisciplinari en plena construcció... i tu també en pots formar part!

La Nova bauhaus europea connecta el Pacte verd europeu amb els nostres espais vitals. La iniciativa crida a tots els europeus a imaginar i construir entre tots un futur sostenible i inclusiu que resulti als ulls, la ment i l'ànima.

 • És una plataforma d'experimentació i connexió que afavoreix la col·laboració entre els qui pensen i els que actuen i volen concebre la manera en què viurem junts en el futur.
 • És un pont entre el món de la ciència i la tecnologia i el món de l'art i la cultura.
 • És una invitació a canviar de perspectiva i a veure en els nostres desafiaments ecològics i digitals altres tantes oportunitats de transformar i millorar la nostra vida.
 • És un nou plantejament que a través de la creació col·lectiva vol aportar amb solucions innovadores als complexos problemes de la nostra societat. La iniciativa busca articular el nostre pensament, el nostre comportament i els nostres mercats al voltant de noves maneres de viure i construir, influint, entre altres coses, en la contractació pública.

La Nova Bauhaus europea vol:

 • Reunir ciutadans, experts, empreses i institucions i propiciar converses sobre com fer més assequibles i accessibles els espais vitals de el futur.
 • Mobilitzar dissenyadors, arquitectes, enginyers, científics, estudiants i ments creatives de totes les disciplines per reimaginar una vida sostenible a Europa i més enllà.
 • Tractar de millorar la qualitat de la nostra experiència vital, insistint en el valor de la senzillesa, la funcionalitat i la circularitat dels materials, sense que això vagi en detriment de la comoditat i l'atractiu necessaris en la nostra vida quotidiana.
 • Facilitar suport financer a idees i productes innovadors a través de convocatòries de propostes específiques i programes coordinats que s'inclouran en el marc financer plurianual.

Concretament, quines són les fases següents?

La Nova Bauhaus Europea es desenvolupa en tres fases: codisseny, resultats i difusió.

En part, aquestes fases discorren en paral·lel: és molt probable que les persones i els col·lectius interessats en les idees inicials es converteixin amb el temps en socis que portin projectes a la pràctica i ampliïn la iniciativa. La Nova Bauhaus Europea vol incentivar les converses obertes que vagin donant forma a el concepte a través d'un ampli procés de co-creació. En paral·lel, la iniciativa ha de desenvolupar un marc per a la presentació de resultats que s'ajusti a la planificació del marc financer plurianual.

Codisseny

D'octubre de 2020 a juny de 2021

En aquesta fase vam començar a donar forma a el moviment aglutinant i connectant allò que tots considerem exemples actuals concrets dels principis de la Nova Bauhaus Europea. Les contribucions més inspiradores van ajudar a totes les persones interessades a organitzar i suscitar els debats i a participar-hi. Es va posar a disposició un conjunt d'eines de participació per incentivar les converses i estructurar la recollida de noves idees i reflexions.

Per fer ressò de les idees i com a punt de partida per als ambaixadors de la inciativa, es va crear una taula rodona d'alt nivell, articulada al voltant d'una sèrie d'entrevistes semiestructurades a destacats pensadors i professionals. Aquests van compartir els seus punts de vista inicials i van contribuir així a la fase de disseny.

A partir dels exemples recollits i de les converses que es van generar, es farà patent de quina manera la iniciativa de la Nova Bauhaus Europea pot impulsar, ampliar i donar suport a la creació de llocs bonics, sostenibles i inclusius.

Durant aquesta fase de disseny hem recopilat prop de 2 000 exemples, idees i reptes. Particulars i institucions van presentar més de 200 documents i assajos, i es van organitzar moltes converses a nivell local dins i fora d'Europa. Ara tot el material està disponible aquí per facilitar-te el contacte amb els organitzadors i l'accés als resultats.

Als premis de la Nova Bauhaus Europea, llançats a l'abril, s'hi han presentat nombroses candidatures d'excel·lents exemples contemporanis i noves idees i conceptes que ja combinen, a la seva manera, la sostenibilitat, la qualitat de l'experiència i la inclusió. Els premis a les millors candidatures s'adjudicaran en l'estiu del 2021.

 1. Concepte
  Definir el concepte i l 'estructura de participació
  • Com garantir la participació més àmplia possible? Com incloure diferents col·lectius i cultures?
  • Com ajudar als col·lectius amb els que interactuem a comprendre les contribucions?
  • Quins són els ecosistemes en què ens basem?
  • Quan es considera un èxit el resultat final?
  • Quin tipus d'instruments útils hi ha?
  • Quin tipus d'opcions caldria plantejar-se per presentar els resultats?
 2. Participar i sembrar
  Participar i sembrar
  • A les nostres comunitats, què s'entén per «bona qualitat», «sostenible», «inclusiu» o «assequible»?
  • Quines són les possibles deficiències?
  • Quins temes van sorgint?
  • Quins són els punts clau d'intervenció?
 3. Idear
  Idear
  • En quins reptes i necessitats podrien basar-se les convocatòries de propostes?
  • Com mesurem els canvis?
  • Com privilegiem els canvis que resulten més beneficiosos?

Resultats

A partir de setembre del 2021

Aquesta fase començarà amb la preparació i posada en pràctica dels projectes pilot de la Nova Bauhaus Europea que rebran el suport en convocatòries de propostes específiques. Hi haurà un estret seguiment i control, mitjançant un sistema de «comunitat de pràctiques», de manera que puguin compartir-se les lliçons d'aquests primers experiments.

A continuació, la fase de difusió es centrarà en donar a conèixer les bones idees a tot Europa i més enllà. Es tracta de crear contactes i compartir coneixements, de determinar mètodes, solucions i prototips oberts i reproduïbles i de posar-los a disposició de les ciutats, les localitats, els arquitectes i els dissenyadors. Serà fonamental treballar amb els ciutadans, les empreses i el món acadèmic i reforçar les capacitats institucionals urbanes.

Més enllà de la convocatòria de propostes, hi haurà iniciatives complementàries i instruments addicionals per estructurar més el moviment i donar-lo a conèixer a través de les xarxes socials i les plataformes de participació.

Resultats de la primera edició

Difusió

A partir del gener del 2023

La tercera fase se centrarà en amplificar totes aquestes idees i mesures i traslladar-les a un públic més ampli tant a Europa com més enllà.

Hi haurà molt de creació de contactes i intercanvi sistemàtic de coneixements entre participants i professionals: determinar els millors mètodes, solucions i prototips, i posar-los a disposició de les ciutats, localitats, arquitectes i dissenyadors. Serà fonamental mantenir obertes les converses i connectar els participants amb les xarxes ja existents.

Finalment, la Nova Bauhaus Europea donarà suport al sorgiment de mercats punters per a unes formes de vida boniques, sostenibles i inclusives.