Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Concurs de Periodisme sobre la Unió Europea 2022

L'objectiu del concurs és reforçar l'interès i el coneixement de futurs professionals de la informació en el procés de construcció europea, així com les polítiques i institucions comunitàries.

Com cada any, les representacions de les institucions europees a Barcelona, juntament amb el Diari Ara, un concurs de periodisme sobre la UE per a estudiants universiaris o persones que s'hagin graduat en els últims cinc anys en un centre universitari de la Unió Europea.

L'objectiu del concurs és reforçar l'interès i el coneixement de futurs professionals de la informació en el procés de construcció europea, així com les polítiques i institucions comunitàries.

En aquesta ocasió, amb motiu de l'Any Europeu de la Joventut. les peces periodístiques hauran de tractar sobre les oportunitats dels joves a la Unió Europea.

Els treballs han de ser escrits originals, redactats en català, castellà, anglès o francès i no poden haver estat publicats amb anterioritat.

Període de presentació
19 d'abril - 30 de juny de 2022
Presenta l'article en una de les següents llengües
Català, Castellà, Anglès o Francès
Premi
Publica al Diari Ara i visita la seu de les institucions de la UE a Brussel·les

Bases del concurs

 1. El concurs va dirigit a estudiants universitaris o persones que s'hagin graduat o llicenciat en els últims cinc anys en un centre universitari de la Unió Europea.
 2. L'objectiu del concurs és reforçar l'interès i el coneixement de futurs professionals de la informació en el procés de construcció europea, així com les polítiques i institucions comunitàries.
 3. Els treballs han de tractar sobre les oportunitats que ofereix la UE als joves.
 4. El concurs consta de dues categories: la categoria A) cròniques i reportatges; i categoria B) entrevistes.
 5. Els treballs han de ser escrits originals, redactats en català, castellà, anglès o francès i no poden haver estat publicats amb anterioritat.
 6. L'extensió del treball, excloent el títol, ha de tenir un màxim de 4.500 caràcters (amb espais inclosos).
 7. Els treballs s'hauran de lliurar entre el dimarts 19 d’abril i el dilluns 30 de juny del 2022 abans de les 23.59
 8. Els treballs s'hauran de lliurar per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic         COMM-BCN-CONCURSatEC [dot] EUROPA [dot] EU (COMM-BCN-CONCURS[at]EC[dot]EUROPA[dot]EU). En l'assumpte s'hi haurà de fer constar "CONCURS PERIODÍSTIC”+ NOM I COGNOMS. El missatge haurà d'incloure dos documents: un primer document amb el treball que es presenta a concurs, en el qual s'hi haurà de fer constar el pseudònim de l'autor però no hi podran constar les dades personals d'aquest; i un segon document que porti per títol "DADES AUTOR". En aquest segon document es farà constar el pseudònim escollit, el nom i cognoms de l'autor, el seu DNI, les dades de contacte, la facultat i universitat on aquest estigui matriculat, llicenciat o graduat.
 9. Si es demostra que alguna de les dades aportades pel concursant ha estat falsificada, el treball quedarà exclòs del concurs.
 10. Cada autor pot presentar tants treballs com desitgi.
 11. Un jurat format per representants de les institucions europees i professionals del periodisme avaluarà tots els treballs i decidirà els guanyadors de les dues categories.
 12. Els resultats del concurs seran anunciats als guanyadors d'aquest i publicats al web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
 13. Els guanyadors de cada categoria seran convidats a participar en una visita de periodistes a les institucions europees a Brussel·les quan la situació epidemiològica permeti que la Representació de la Comissió Europea a Barcelona torni a organitzar viatges presencials. Els punts de partida seran Barcelona i Palma.
 14. A més, els millors treballs es publicaran el Diari Ara. Els treballs es publicaran en català; la traducció dels treballs escrits en una altra llengua anirà a càrrec de la Comissió Europea.
 15. Els guanyadors d'edicions precedents podran tornar a presentar-se i, si el seu treball guanya el concurs, serà publicat a el Diari Ara. Ara bé, l'autor no podrà tornar a participar en la visita de periodistes a les institucions europees.
 16. Els organitzadors es reserven el dret de declarar el concurs desert en cas que la qualitat dels articles presentats no sigui l'adequada.
 17. La Comissió Europea i la resta d'institucions col·laboradores no mantindran cap mena de correspondència amb els autors dels originals rebuts.
 18. Serà potestat de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona resoldre qualsevol punt no previst en aquestes bases.
 19. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
Publicacions de caràcter general12 abril 2022
Bases concurs 2022