Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Impuls a la sostenibilitat del transport marítim

Descarbonització del transport marítim a partir de la connexió elèctrica terrestre dels vaixells

Desplegament de solucions de subministrament elèctric cold ironing
Font: Autoritat Portuària de Balears

Aquest projecte col·laboratiu entre les autoritats portuàries de Catalunya i Balears té per objectiu descarbonitzar l’activitat portuària, amb la reducció de la contaminació tant acústica com ambiental, i una millora de la qualitat de l’aire en benefici de la ciutadania. Els vaixells que amarren als ports, ja siguin creuers, portacontenidors o ferris, deixaran de fer servir els motors per abastir-se d’electricitat atès que disposaran de sistemes de connexió elèctrica terrestres. Els bucs es connectaran a la xarxa elèctrica general una vegada hagin amarrat. Aquesta tècnica, coneguda en anglès amb l’expressió cold ironing, constitueix una alternativa perquè els bucs estiguin connectats en el port mentre mantenen la maquinària aturada. Aquest projecte forma part d’un pla a nivell estatal que preveu que tots els ports del país estiguin electrificats l’any 2030. En el cas del Port de Barcelona, aquest projecte està alineat amb el projecte Nexigen, que preveu una inversió de 110 milions d’euros en sistemes OPS (onshore power suply), utilitzant energia neta amb certificació d’origen 100% renovable.

Aquest projecte està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 2, "Pla de rehabilitació de l'habitatge i regeneració urbana"; Inversió 5, "Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP)" .

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu

Finançament

Actors implicats

Participants

Autoritat Portuària de Barcelona

Autoritat Portuària de Balears