Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Millora de les platges i zones de bany del Fòrum i recuperació de la riba del Besòs per transformar l'activitat turística

La transformació i la diversificació del model turístic s’impulsaran invertint 40,8 milions d'euros en vint projectes arreu de Barcelona

Fòrum
Imatge: Ajuntament de Barcelona

Entre el 2023 i el 2025 es duran a terme a Barcelona vint projectes que potencien la desconcentració territorial de l’activitat turística, la creació de nous imaginaris, i la millora de la mobilitat turística i la innovació.

S’hi invertiran un total de 40,8 milions d’euros, que la ciutat ha obtingut en la convocatòria del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic de 2022 que es financen amb els fons europeus Next Generation.

 

Especial focus al Besòs i al Litoral

D’acord amb l’eix estratègic de transició verda i sostenible es preveuen actuacions destinades a renaturalitzar les platges, millorar la seva accessibilitat i seguretat tot adaptant-les al canvi climàtic. El projecte de millora de les platges i la zona dels banys del Fòrum té una inversió prevista de 4 milions d’euros.

D’altra banda, amb una inversió de 4,6 milions euros es vol dinamitzar el parc natural de Collserola i la riba del riu Besòs a través de la recuperació ambiental i la restauració històrica de diferents atractius turístics.

També es plantegen actuacions transversals encaminades a la creació de nova oferta turística més desconcentrada. Així com actuacions innovadores en digitalització, sostenibilitat i mobilitat sostenible.

El projecte rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 14, "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic"; Inversió 1, "Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Salut i resiliència econòmica, social i institucional

Finançament

    • Convocatòria de propostes

Actors implicats

Coordinadors

Ajuntament de Barcelona