Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Energia solar
El Pacte verd europeu

La Unió Europea porta a terme un ampli ventall d'accions per aconseguir l'objectiu de ser el primer continent climàticament neutre el 2050

Introducció

El canvi climàtic i la degradació de l'entorn són una amenaça existencial a la qual s'enfronten Europa i la resta de món. Per superar aquests reptes, el Pacte verd europeu transformarà la UE en una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva, garantint que:

  • hagin deixat de produir-se emissions netes de gasos d'efecte hivernacle el 2050
  • el creixement econòmic estigui dissociat de l'ús de recursos
  • no hi hagi persones ni regions que es quedin enrere.

El Pacte verd europeu és també la nostra xarxa de salvament per sortir de la pandèmia de la COVID-19. Un terç dels 1,8 bilions d'euros d'inversions de el pla de recuperació NextGenerationEU i el pressupost de set anys de la UE finançaran el Pacte Verd Europeu.

La UE aspira a ser climàticament neutra en 2050. Hem proposat una Llei europea del clima que converteixi aquest compromís polític en una obligació legal. Aquesta llei inclou també un objectiu de reducció de les emissions per al 2030 en al menys un 55% com a punt de partida per assolir l'objectiu de neutralitat climàtica.

Per assolir aquest objectiu, caldrà actuar en tots els sectors de la nostra economia:

  • invertir en tecnologies respectuoses amb el medi ambient
  • donar suport a la indústria perquè innovi
  • desplegar sistemes de transport públic i privat més nets, més barats i més sans
  • descarbonitzar el sector de l'energia
  • garantir que els edificis siguin més eficients des del punt de vista energètic
  • col·laborar amb socis internacionals per millorar les normes mediambientals mundials.

La UE també proporcionarà suport financer i assistència tècnica per ajudar les persones, les empreses i les regions més afectades per la transició cap a l'economia verda. Això s'anomena el Mecanisme per a una transició justa.. Ajudarà a mobilitzar el menys 100.000 milions d'euros durant el període 2021-2027 a les regions més afectades.

Àmbits d'actuació del Pacte verd

Biodiversitat

Aborda els principals motors de la pèrdua de biodiversitat, com l'ús insostenible de la terra, la sobreexplotació dels recursos naturals, la contaminació i les espècies exòtiques invasores. L'estratègia proposa tornar els pol·linitzadors a les terres agrícoles, potenciar l'agricultura ecològica i establir objectius vinculants per restaurar els ecosistemes danyats.

 

«Del camp a taula»

Té com a objectiu fer que els sistemes alimentaris siguin justos, saludables i respectuosos amb el medi ambient. Estableix objectius concrets com reduir a la meitat l'ús de plaguicides, reduir els fertilitzants en al menys un 20%, augmentar la superfície agrícola dedicada a l'agricultura ecològica fins al 25% i reduir en un 50% els antimicrobians utilitzats en els animals de granja .

 

Energia neta

La descarbonització de el sistema energètic de la UE és fonamental per assolir els nostres objectius climàtics.

 

Economia Circular

Maneres de garantir uns cicles de producció més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

 

Una indústria sostenible

La Comissió ha establert les bases d'una estratègia industrial europeaBuscar traduccions disponibles d'l'enllaç anteriors ••• que impulsa la doble transició cap a una economia ecològica i digital, reforça la competitivitat industrial de la UE a nivell mundial i millora l'autonomia estratègica oberta d'Europa.

 

Construir i renovar

La construcció, l'ús i la renovació d'edificis requereixen quantitats considerables d'energia i recursos, com sorra, grava i ciment. Els edificis representen el 40% de l'energia consumida.

 

Mobilitat sostenible

El transport representa la quarta part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que segueixen augmentant. El Pacte Verd busca reduir aquestes emissions el 90% d'aquí al 2050.

 

Eliminar la contaminació i Acció pel clima

Mesures per reduir la contaminació de manera ràpida i eficient i fer que la UE sigui climàticament neutra amb el compromís de tots.

El Pacte verd a Catalunya i les Illes Balears

Els ciutadans espanyols estan majoritàriament a favor de la transició energètica i d'una economia baixa en carboni, segons l'últim Eurobaròmetre sobre les polítiques energètiques de la UE: El 79% està totalment d'acord en que la UE ha de garantir l'accés a l'energia neta , mentre que el medi ambient i el canvi climàtic es consideren un dels tres temes més importants als quals s'enfronta la UE.

Pel que fa a el Pacte Verd Europeu, l'objectiu que hauria de tenir màxima prioritat és el desenvolupament d'energies renovables per a un 54% dels espanyols segons l'Eurobaròmetre EB14 2021. El segon objectiu és la lluita contra els residus plàstics i contra els plàstics d'un sol ús (43%). En tercer lloc, un 37% dels espanyols creu que s'hauria de donar una remuneració justa als agricultors de la UE perquè produeixin aliments assequibles i segurs

Els llocs de treball verds representen actualment el 2,4% de l'PIB espanyol, amb un total d'uns 500.000 llocs de treball verds al país, segons algunes estimacions. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen -amb referència a les xifres de desembre de 2019- que el valor afegit brut de l'economia ambiental va augmentar un 5% el 2018 i va suposar el 2,20% de l'PIB. L'economia ambiental va generar 316.200 llocs de treball, el que representa l'1,76% de l'total de l'economia. Les organitzacions especialitzades en ocupació verda estimen que aquests podrien representar més de el 4% de l'PIB, el que demostra la importància d'un sector que segueix creixent a un ritme accelerat.

Entre els sectors verds de major potencial a Espanya es troben, entre altres, el desenvolupament a gran escala de les energies renovables (Espanya es troba entre els líders europeus en eòlica i solar), la rehabilitació d'edificis (sector de la construcció), el desenvolupament de l'economia circular i la gestió de residus (en particular la indústria de l'automòbil / aliança de bateries), la inversió en mobilitat sostenible, i les solucions d'adaptació i resiliència dels territoris de el canvi climàtic.

Tot i que les àrees industrials amb potencial per crear ocupació verda com el ferro, l'acer, el ciment o el paper són sectors concentrats en zones urbanes desenvolupades, el futur de l'creixement de l'ocupació espanyola passa també per l'expansió cap a zones més rurals, especialment en el sector agrícola. Per exemple, la viticultura és una indústria amb molt espai per al creixement sostenible i també es combina bé amb el turisme, una altra gran font d'ingressos per a Espanya. Els paquets turístics sostenibles són cada vegada més populars i s'engloben en l'àmbit de l'ocupació verda.

Notícies relacionades