Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 abril 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

Propietat intel·lectual: les normes harmonitzades de la UE en matèria de patents impulsen la innovació, la inversió i la competitivitat en el mercat únic

La Comissió ha proposat noves normes per ajudar les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses (pimes), a treure el màxim rendiment dels seus invents, aprofitar les noves tecnologies i contribuir a la competitivitat de la UE.

Avui la Comissió ha proposat noves normes per ajudar les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses (pimes), a treure el màxim rendiment dels seus invents, aprofitar les noves tecnologies i contribuir a la competitivitat i la sobirania tecnològica de la UE.

Els reglaments que s’han proposat en matèria de patents essencials per a una norma, concessió obligatòria de llicències de patents en situacions de crisi i la revisió de la legislació sobre certificats complementaris de protecció configuraran un marc de drets de propietat intel·lectual més transparent, més eficaç i més preparat per al futur.

Els actius intangibles com ara les marques, els dibuixos i models, les patents i les dades tenen una importància creixent en l’actual economia del coneixement. La propietat intel·lectual és un motor fonamental del creixement econòmic ja que ajuda les empreses a obtenir valor dels seus actius intangibles. Els sectors intensius en propietat intel·lectual suposen gairebé la meitat de tot el PIB i gairebé el 90 % de totes les exportacions de la UE. En el període 2017-2019, quasi el 76 % del comerç interior de la UE el van generar sectors intensius en patents.

 

La proposta d’avui complementarà el sistema de patent unitària, que estarà operatiu a partir de l’1 de juny. Totes les propostes parteixen de les disposicions i principis vigents del dret de propietat intel·lectual de la UE i internacional, però cadascuna mira de fer més eficaç el sistema de patents amb la reducció de la fragmentació del mercat únic, la simplificació dels tràmits burocràtics i la millora de l’eficiència. Aquest marc sòlid en matèria de patents empoderarà els operadors econòmics i les autoritats competents a protegir més la innovació alhora que garanteix un accés equitatiu, també en situacions d’emergència.

Les iniciatives en matèria de patents que presentem avui aborden els següents àmbits clau: les patents essencials per a una norma, la concessió obligatòria de llicències de patents, els certificats complementaris de protecció i el Fons per a Pimes 2023.


Podeu trobar la nota de premsa completa aquí

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
28 abril 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona