Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Capses d'aprenentatge: «La Terra, any 2257»

Les institucions de la UE a Barcelona han desenvolupat les capses d’aprenentatge «La Terra, any 2257», adreçades a l’alumnat d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Es tracta d’uns materials pedagògics per treballar a classe, en grups reduïts, temes com ara els orígens i la història de la Unió Europea (UE), el funcionament de les seves institucions, la repercussió que tenen les polítiques de la UE en el nostre dia a dia, el concepte de ciutadania europea o els valors de la Unió. Les capses plantegen diversos reptes que s’han d’abordar de manera col·laborativa. A través de la resolució dels reptes, els alumnes es converteixen en protagonistes del seu aprenentatge i desenvolupen competències diverses: geografia i història, matemàtiques, tecnologia, llengua i literatura, anglès i economia, entre d'altres. 

La Representació de la Comissió Europea a Barcelona ofereix un servei de préstec de les capses als centres d’ESO que hi estiguin interessats. Podeu fer una reserva en aquest enllaç o demanar informació a: %20comm-bcn-capsesatec [dot] europa [dot] eu (comm-bcn-capses[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Capses d'aprenentatge 'La Terra, any 2257'
Capses d'aprenentatge per a ESO «La Terra, any 2257»

 

Guia docent i Quadern d'aventura

  • Les capses s’acompanyen d’una guia docent on els professors hi trobaran les instruccions de funcionament, la solució dels diferents reptes i qüestionaris, l'inventari i els enllaços per descarregar i imprimir documents quan calgui reposar-los. 
     
  • A més, cada alumne rep un Quadern d'aventura amb informació i exercicis complementaris. 

A continuació podreu conèixer més a fons com treballar amb les capses a classe i el contingut de cadascuna. 

Reimpressió i recàrrega de materials

Les capses es lliuren amb el material necessari per desenvolupar totes les activitats amb fins a 30 alumnes. 

Plantilles, fitxes i altres elements 'fungibles' de les capses es poden descarregar i imprimir directament per part dels centres des d'aquest enllaç:

Materials per reimprimir