Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Oportunitats de finançament i subvencions

Europa és un lloc millor on viure gràcies als resultats generats per la bona recerca, que permeten millorar l’assistència sanitària, promoure mètodes agraris sostenibles, i crear productes i serveis innovadors.

Cada any, la UE dona suport a més de 200 000 empreses per mitjà de préstecs, garanties i capital de risc.

Finançament per a petites i mitjanes empreses

L’accés al finançament és un dels problemes que les petites i mitjanes empreses (pimes) han d’afrontar al llarg del seu desenvolupament. COSME, el programa d’Europa per a les pimes, ha estat pensat per facilitar el finançament de les empreses durant les diferents etapes del seu desenvolupament: des del moment en què es creen fins a la seva expansió.

Les empreses espanyoles innovadores també poden gaudir del finançament i suport de la UE per dur a terme projectes que tinguin el potencial de crear nous mercats en el marc de l’Acceleradora del Consell Europeu d’Innovació (CEI), coneguda anteriorment com a Instrument per a pimes.

L’Acceleradora del CEI permet als emprenedors més destacats i decidits d’Europa fer un pas endavant i demanar finançament per fer realitat les seves idees més innovadores i que tinguin el potencial de crear nous mercats o de revolucionar els que ja existeixen.

El Fons europeu per a inversions estratègiques se centra en les pimes i els ofereix fins a un total de 5 500 milions d’euros, bé en recursos financers, o bé en capacitat de garantia.

Una altra iniciativa que també proporciona instruments de finançament i serveis d’assessorament per a projectes innovadors és InnovFin; encetada pel Grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i el Fons europeu d’inversions, en col·laboració amb la Comissió Europea, en el marc del programa de recerca i innovació Horitzó 2020.

Oportunitats de finançament de l’Acceleradora del CEI

COSME: el programa europeu per a les petites i mitjanes empreses

Fons europeu d’inversions estratègiques (FEIE)

InnovFin: finançament per a projectes innovadors

Finançament per a la recerca

Finançar projectes de recerca és fonamental per poder innovar i assolir els objectius de sostenibilitat de la Comissió Europea marcats pel Pacte verd i la transició digital de la UE.

Horitzó 2020 és el principal instrument financer de la UE que posa la inversió en recerca en primer pla a fi de promoure el creixement i l’ocupació intel·ligents, sostenibles i inclusius.

El nou programa de recerca i innovació de la UE, Horitzó Europa, comptarà amb un pressupost d’uns 100 000 milions d’euros.

A banda de finançar la recerca empresarial, la UE també ajuda els investigadors al llarg de la seva carrera i de la seva formació acadèmica.

Casos d’èxit de recerca de la UE

Programes i convocatòries de finançament per a la recerca de la UE

Oportunitats de finançament i orientacions per accedir-hi

Tot el que cal saber sobre els programes de finançament de la UE

Aquí trobareu informació sobre les diferents opcions de finançament disponibles, i una presentació general dels principals programes de finançament i de com es gestiona el finançament de la UE.

Procediments i orientacions relacionats amb el finançament

Aquí podeu trobar informació sobre si podeu optar a finançament i també sobre el procés de sol·licitud i selecció per rebre finançament de la UE.

Sistema de transparència financera

Aquí trobareu informació sobre qui rep finançament de la Comissió Europea a Espanya i a la resta de la UE cada any, i també sobre els imports, els projectes a què es destina el finançament i el lloc on treballen els beneficiaris.

Oportunitats de finançament disponibles actualment