Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Espanya a la UE

Des de 1986 formem part d’aquesta unió de països, i ens agradaria que sabéssiu algunes dades sobre els més de trenta anys que fa que som part de la UE.

L’adhesió d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea

Espanya avui dia

Espanya té 59 representants al Parlament Europeu. Aquests eurodiputats estan distribuïts entre els diferents grups que formen la cambra.

En termes financers, les dades de 2017 indiquen que:

  • La Unió Europea va desemborsar 9 664 milions d’euros a Espanya, una quantitat que suposava el 0,83 % de la renda nacional bruta del país.
  • Per altra banda, Espanya va contribuir al pressupost de la Unió Europea amb 8 080 milions d’euros, és a dir, un 0,69 % de la seva renda nacional bruta.

Algunes dades en comparació amb la mitjana europea

  • La mitjana d’edat de la població espanyola es de 43,6 anys i se situa només mig punt per sobre de la mitjana europea.
  • Espanya és el quart país amb més població de la UE. Amb 46,7 milions de persones, només se situa per darrere d’Alemanya, França i Itàlia.
  • Pel que fa al consum d’energies renovables, Espanya, amb un 17 %, se situa a tan sols 0,4 punts per sota de la mitjana europea, però molt lluny de les xifres d’Islàndia, que se situa al capdavant amb un 72,7 %.
  • Espanya és una de les principals destinacions turístiques de la UE, cosa que queda demostrada pel fet que el 2017 s’hi registressin 306 milions de pernoctacions en allotjaments turístics, el 20 % del total de la Unió Europea.
Madrid
Capital
des de l'1 de gener de 1986
Membre de la UE
Euro. Membre de la zona de l’euro des de l’1 de gener de 1999.
Moneda
505.944 km2
Extensió geogràfica
Castellà
Idiomes oficials de la UE
Membre de l’espai Schengen des del 26 de març de 1995.
Schengen