Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Problemes o suggerències?

Informar de problemes o reportar alguna queixa

Com a ciutadà o resident permanent d'un país de la UE, tens drets si vius, treballes o fas negocis en altres països de la UE. Si tens un problema o una queixa sobre qualsevol d'aquests drets, el millor lloc per començar en molts casos és a nivell nacional al país de el servei, l'administració governamental o l'empresa en qüestió. Encara que normalment podràs fer valer millor els teus drets al teu país de residència, la Unió Europea també ofereix recursos que poden ajudar-te, especialment si es relaciona amb un problema amb una institució de la UE.

A nivell de la UE

Defensor del poble europeu

Un organisme independent i imparcial, que investiga les reclamacions presentades sobre casos de mala administració i examina qüestions sistèmiques de més ampli abast que afecten les institucions de la UE.

 

Peticions a Parlament Europeu

Tot ciutadà de la Unió, o resident en un Estat membre, podrà presentar en qualsevol moment, individualment o associat amb altres ciutadans o persones, una petició a Parlament Europeu sobre un assumpte propi dels àmbits d'actuació de la Unió que l'afecti directament. La seva petició pot consistir en una queixa, una sol·licitud o una observació sobre un problema relacionat amb l'aplicació de el Dret de la Unió o bé en una crida perquè el Parlament Europeu es posicioni sobre un assumpte concret.

 

Presentar una denúncia davant la Comissió Europea

La Comissió pot acceptar una denúncia si es refereix a una infracció de la legislació de la UE per part de les autoritats d'un país de la UE. Si una queixa és sobre l'acció d'un individu o empresa privada, s'ha de tractar a nivell nacional.

 

Drets com a propietari d'una empresa

Informació de contacte i com presentar queixes per qüestions relacionades amb la competència deslleial, el suport governamental deslleial als competidors o problemes amb les autoritats públiques en altres països de la UE.

Informació general a nivell UE

Portal Your Europe (La teva Europa)

Proporciona informació pràctica i normes comunes de la UE sobre com viure i fer negocis a la UE, inclòs el servei "Ajuda i Assessorament" si no pot trobar la informació que busca.

 

Xarxa Europe Direct

Truca i escriu o reuneix-te amb la UE a Catalunya i les Illes Balears i arreu de la UE. El servei de trucades està disponible en tots els idiomes oficials de la UE.

 

Dona'ns la teva opinió

Descobreix com participar i contribuir a la presa de decisions de la UE.