Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Contractació pública a la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

La Comissió Europea adquireix mitjançant contractació pública una gran varietat de béns i serveis:

  • estudis
  • assistència tècnica i formació
  • consultoria
  • serveis de conferències i publicitat
  • bibliografia i equips informàtics. 

Els proveïdors es seleccionen mitjançant licitacions que convoquen els departaments, oficines i agències de la Comissió arreu d'Europa.