Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Igualtat
Cap a la igualtat de gènere

La Comissió Europea promou polítiques per garantir la igualtat de gènere arreu de la UE.

Una de cada tres dones de la Unió Europea ha patit violència física o sexual. Per altra banda, les dones guanyen un 16 % menys que els homes, i només el 8 % d’elles arriben a ser directores de les empreses més grans. Tenint en compte aquestes dades, val a dir que aconseguir la igualtat és una prioritat. Per afrontar aquest problema, el 5 de març passat es va presentar l’Estratègia per a la igualtat de gènere per al període 2020–2025.

Combatem la violència i l’assetjament

Si volem garantir la seguretat de les dones cal que hi hagi una llei que assenyali i castigui, una llei més àmplia que abasti qualsevol mena d’atac o discriminació. A més, avui dia no podem deixar de banda la dimensió digital. Una llei específica per a les activitats il·legals en línia vetllarà per la ciberseguretat.

Reduir la bretxa salarial

La igualtat de gènere és imprescindible perquè l'economia europea sigui competitiva. Per aquest motiu, la Comissió vol fer una consulta oberta sobre la transparència salarial. D’altra banda, ser mare de vegades suposa un problema laboral per a moltes dones. Això no hauria de ser així. La Comissió s’esforçarà encara més per canviar la situació.

Només podrem treure rendiment de tot el potencial que tenim si fem servir tot el nostre talent i la nostra diversitat.

Ursula von der Leyen

Accés als alts càrrecs

Assolir la paritat en els alts càrrecs suposa un gran canvi. La Comissió promourà la participació de les dones en la política, principalment per mitjà de finançament i l’intercanvi de millors pràctiques.

Per predicar amb l’exemple, la Comissió s’esforçarà a trobar un equilibri de gènere del 50 % en tots els nivells de la seva estructura abans no acabi el 2024. A més, el grup de treball sobre la igualtat, dirigit per Helena Dalli, incorporarà la perspectiva de gènere en totes les polítiques i iniciatives importants de la Unió Europea.

Encara existeix una bretxa de gènere pel que fa a l’ocupació, els salaris, les ajudes i les pensions. El problema és tan greu que cap estat membre no ha pogut assolir la igualtat entre homes i dones. Avançarem de mica en mica, però avançarem. Aquesta estratègia ens hi ajudarà.