Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Seu de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Seu de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

La Representació de la Comissió Europea a Barcelona té el mandat de: 

  • Donar suport a la presidència i a tota la Comissió pel que fa a la seva interacció amb Catalunya i les Illes Balears, entre d'altres.
  • Promoure el diàleg polític permanent amb les autoritats nacionals, regionals i locals; els parlaments; els interlocutors socials; altres parts interessades; el món acadèmic, i la societat civil. La Representació organitza i dona suport a les visites de membres del Col·legi i d’alts funcionaris de la Comissió, i també, quan s’escau, del Servei Europeu d’Acció Exterior.
  • Fer de portaveu de la Comissió i comunicar sobre la UE als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, mantenint contacte directe amb els mitjans de comunicació nacionals, regionals i locals, i oferint-los serveis de premsa i comunicació.
  • Interactuar amb la ciutadania, el món acadèmic, la societat civil, els interlocutors socials i altres parts interessades, i organitzar la comunicació, el diàleg i altres activitats de divulgació sobre les prioritats de la UE, també en el context de la Conferència sobre el futur d’Europa.
  • Proporcionar coneixements, anàlisis i assessorament específics sobre els esdeveniments polítics, econòmics i socials a la presidència de la Comissió, a fi d’oferir informació per a l’elaboració de polítiques i la comunicació política de la UE.

La feina de les Representacions es complementa amb la dels centres Europe Direct, que proporcionen informació i es comuniquen amb la ciutadania a escala regional i local a tota la UE.

La Comissió té representacions a les capitals dels 27 estats membres de la UE i també oficines regionals a Barcelona, Bonn, Marsella, Milà, Munic i Breslau. Treballen en estreta col·laboració amb les oficines d’enllaç del Parlament Europeu als estats membres.

El lloc web de la Representació

Per mitjà d’aquest lloc web, la Comissió Europea ofereix una gran quantitat de contingut ben divers en català i en castellà. Inclou:

  • Detalls dels esdeveniments organitzats de cara al públic a Catalunya i les Illes Balears, entre d'altres.
  • Notícies i informació sobre els plantejaments i els programes clau de la UE, i sobre com s’implementen als territoris.
  • Accés a l’equip de premsa de la Representació, canals de les xarxes socials, butlletins i alertes d’informació.
  • Informació sobre com contactar amb la UE tant a escala local com de la UE.
  • Enllaços i altres informacions útils respecte de la UE; per exemple, sobre els ajuts a les empreses, les oportunitats de finançament i licitació, i el treball i la vida a la UE.