Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Viatjar per la UE

Aquí podràs trobar informació relacionada amb els viatges tant dins com fora de la UE durant la pandèmia del coronavirus.

Re-open EU

Una visió general de la situació sanitària en els països europeus fonamentada en dades del Centre europeu per a la prevenció i el control de malalties (ECDC).