Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Treballar per a les institucions de la UE

Internship

Les institucions de la UE donen feina a més de 40 000 persones dels 27 estats membres. L’Oficina europea de selecció de personal (EPSO) organitza oposicions per cobrir les vacants tant de llocs de treball permanents com no permanents. A part del personal permanent, la UE compta amb el suport d’agents contractuals i temporals. La UE també ofereix períodes de pràctiques i manté bases de dades d’experts en diferents àmbits.

L’Oficina europea de selecció de personal (EPSO) és el primer punt de contacte per a tothom qui vulgui treballar per a la UE. A la seva pàgina trobareu informació sobre els processos de selecció i també consells per preparar les oposicions.