Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Cap de premsa

Carlota Martí Niubò

Carlota Martí

Contacte

Responsabilitats

Cap de premsa