Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Diàleg estratègic sobre el futur del sector agrari a la UE
Diàleg estratègic sobre el futur del sector agrari

Els pagesos són crucials per al nostre present i el nostre futur

Gràcies al sector agroalimentari europeu, 450 milions de persones poden disposar d’aliments segurs, saludables i assequibles.

Els pagesos de la UE són la columna vertebral de l’autosuficiència alimentària d’Europa i són motors fonamentals de l’ocupació i el creixement sostenible a les zones rurals. Fan una contribució essencial a la nostra transició verda col·lectiva i, alhora, s’enfronten a reptes com el canvi climàtic i un mercat mundial competitiu. Han demostrat una gran resiliència durant una pandèmia, una crisi energètica, les conseqüències de la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i un període d’inflació elevada.

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Germany

«Hem de treballar colze a colze amb els homes i les dones del sector agrari de la UE per garantir el nostre subministrament d’aliments de cara al futur. Els nostres pagesos s’enfronten a uns reptes cada vegada més difícils: per això volem posar en marxa un diàleg estratègic sobre el futur del sector agrari a la UE. Tinc la ferma convicció que la pagesia i la conservació de la natura poden anar de bracet, i totes dues són necessàries.»

Ursula von der Leyen (presidenta de la Comissió Europea), discurs sobre l’estat de la Unió del 2023
La productivitat
es troba sota una forta pressió a causa del canvi climàtic i de condicions meteorològiques extremes
Més de 17 milions de persones
es dediquen a la pagesia a la UE
57 anys
és l’edat mitjana dels pagesos de la UE

Posada en marxa del Diàleg estratègic

Què fa la UE en relació amb el sector agrari