Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Acord administratiu entre el Comitè Econòmic i Social i Espanya sobre l'ús de les llengües cooficials.

Publicacions de caràcter general19 setembre 2023
Acuerdo administrativo entre el Comité Económico y Social Europeo y el Reino de España (castellano)