Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Assistent de direcció

Eleonora Archetti

Contacte

Responsabilitats

Assistent de direcció