Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Impuls d'un model de desenvolpament turístic inclusiu i intel·ligent a la Vall de Boí

El projecte comptarà amb dos milions d'euros de Next Generation i promocionarà els recursos naturals, naturals i gastronòmics que ofereix la vall

Vall de Boí
Font: makamuki0 - Pixabay

Amb una inversió de 2 milions d’euros, el Pla té com a objectiu promoure un model de desenvolupament turístic per a la Vall de Boí que sigui inclusiu, intel·ligent i que permeti convertir la destinació en un referent global de turisme accessible i posicionar el territori com un lloc amable per viure i visitar per a les persones amb alguna discapacitat de mobilitat, auditiva, visual o de comunicació o aprenentatge. La inversió induïda estimada per l’aplicació d’aquest Pla seria de 3,2 milions d’euros addicionals. Inclou, entre d’altres, la creació de senders, miradors i experiències turístiques inclusives, així com d’una plataforma de promoció i comercialització de producte accessible.

Les actuacions pivoten sobre 4 eixos programàtics: transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat de l'oferta.

El Pla pretén promoure un model de desenvolupament turístic que sigui inclusiu, sostenbile i intel.ligent que permeti convertir la Vall de Boí en una referència global de turisme accessible i situar-la com a destinació de muntanya de turisme inclusiu líder als Pirineus.

Amb aquest objectiu es desenvoluparan els següents projectes tractors:

- Creació d'una experiència turística inclusiva al conjunt romànic, Patrimoni Mundial per la UNESCO que permeti millorar l'accessibilitat universal de les persones amb diferents nivells de discapacitats, plantejant nous productes turístics i nous mecanismes d'interpretació que millorin l'experiència de visita.

- Creació de l'Outdoor Park Vall de Boí. Un projecte integral d'equipaments esportius a l'aire lliure, activitats i rutes segmentades per modalitat esportiva, que permetrà la projecció conjunta de l'oferta de turisme actiu de la vall i el treball coordinat entre els diferents actors.

- Un nou sistema de mobilitat sostenible al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a través d'un mitjà de transport eco-eficient i un sistema d'informació intel.ligent que millori l'experiència, la seguretat i l'accessibilitat de l'usuari.

- Noves infraestructures i productes turístics per a nous públics que contribueixen a frenar l'estacionalitat, la diversificació de l'oferta a través de rutes interactives i gamificades per a famílies i una xarxa de miradors inclusius i Starlight.

- Un sistema intel.ligent d'informació i de màrqueting dels recursos i productes turístics que permeti el desplegament d'un pla de senyalització turística intel.ligent, un nou pla de màrqueting i nou sistema de comercialització de l'oferta.

El pla suposarà una transformació del model turístic actual cap a una major especialització, diversificació, desestacionalització i digitalització de l'oferta que ha de permetre la millora de la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats econòmiques per als habitants de la Vall de Boí.

Aquest projecte està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 14, "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic"; Inversió 1, "Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Salut i resiliència econòmica, social i institucional

Finançament

Actors implicats

Participants

Ajuntament de la Vall de Boí