Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Inserció sociolaboral per a mil llars vulnerables

Disseny i implementació d’una prova pilot entre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i l’Ajuntament de Barcelona per a beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital

Roman Kraft - Unsplash
Roman Kraft - Unsplash

Aquest projecte consisteix a provar, per primera vegada a l’estat espanyol, un model d’inserció sociolaboral i comunitària en beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i avaluar-ne, posteriorment, els resultats. És fruit de l’experiència prèvia de Barcelona tant en el projecte B-MINCOME, finançat en el marc del programa Accions Urbanes Innovadores de la UE, com en el programa Làbora. B-MINCOME tenia entre els seus objectius la lluita contra la pobresa i la desigualtat en deu barris de l’Eix Besòs potenciant l’esperit emprenedor en Economia Social i Solidària i combinava un ajut econòmic en forma d’un Suport Municipal d’Inclusió amb polítiques actives sociolaborals en els àmbits de la formació i l’ocupació, ajuts al lloguer d’habitacions, el foment de la participació comunitària i l’economia social. El projecte actual consisteix a desenvolupar itineraris de polítiques actives adequats per a cada perfil de persona i es combina amb la prestació de l’IMV per enfortir d’aquesta manera la inclusió sociolaboral dels mil participants.

Cada itinerari compta amb acompanyament individualitzat i especialitzat, formació i capacitació bàsica, formació orientada a sectors laborals, inserció laboral, emprenedoria i participació comunitària. Per a l’articulació del projecte es va signar un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i l’Ajuntament de Barcelona, tal i com es preveia en el Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència pel Foment del creixement inclusiu a través de la vinculació de les polítiques d’inclusió al IMV.

El projecte està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 23, "Noves polítiques públiques per a un mercat laboral dinàmic, resilient i inclusiu"; Inversió 7, "Foment del creixement inclusiu a través de la vinculació de les polítiques d'inclusió social a l'Ingrés Mínim Vital".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Salut i resiliència econòmica, social i institucional

Finançament

    • Convocatòria de propostes

    Bases

Actors implicats

Participants

Ajuntament de Barcelona