Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Regadius sostenibles i digitalitzats a les Illes Balears

Optimització, digitalització de la gestió i millora de la qualitat de les aigües regenerades per a reg agrícola de Porreres-Felanitx

Agricultura

El projecte de modernització i consolidació del regadiu a Porreres-Felanitx neix de la necessitat d’assegurar el cultiu, principalment d’albercocs, garrofes i ametlles, d’aquests municipis del Pla de Mallorca, fer front als efectes de les sequeres i millorar la regulació, gestió i aprofitament de l’aigua. Amb aquest projecte s’aprofitarà l’aigua produïda per l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Porreres i de Felanitx de manera que aquesta aigua pugui entrar a la xarxa de reg i ser emprada en 211 hectàrees de 32 regants, que són representatius de la continuïtat del sector primari en el territori. Aquesta actuació també permetrà millorar la gestió de l’aigua a través de la digitalització del reg mitjançant la instal·lació d’un sistema de telecontrol. Aquesta intervenció, que té caràcter público-privat, s’articula amb la signatura d’un conveni entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de SEIASA (Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries), i la comunitat de regants de Porreres-Felanitx.

Aquest projecte rep finançament del Pla de Recuperació i s'emmarca al Component 3, "Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer", inversió 1: "Pla per a la millora de l'eficiència i la sostenibilitat del regadiu".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Transformació digital

Actors implicats

Participants

Comunitat de Regants de Porreres-Felanitx