Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

El programa Proa+ preveu un reforç als centres educatius d’alta complexitat.

El programa Proa+ preveu un reforç als centres educatius d’alta complexitat.  

Logo PROA

El programa «Proa+», finançat amb fons NextGenerationEU, s’ha posat en marxa en centres educatius de Catalunya i les Illes Balears amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’equitat en l’accés a oportunitats educatives i a l’èxit escolar de tot l’alumnat. Els centres d’educació infantil, primària, secundària i de formació professional de grau bàsic amb més complexitat educativa, derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides de l’alumnat, reben recursos per a la implementació d’actuacions palanca centrades a seguir i assegurar condicions d’educabilitat, donar suport a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, desenvolupar les actituds positives en el centre educatiu i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les competències essencials de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge. Els plans d’absentisme escolar, la formació de famílies, la mentoria escolar, les biblioteques tutoritzades, l’avaluació inclusiva, els plans educatius d’entorn i els plans de formació de centre en són alguns exemples.

El programa Proa+ s’implementa a 107 centres educatius de les Illes Balears i a 374 centres de Catalunya.

El projecte rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s’emmarca en el component 21, «Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació inicial de 0 a 3 anys», i la inversió 2, «Programa d’Orientació, Avenç i Enriquiment Educatiu en centres d’especial complexitat educativa (Programa #PROA+)».

 

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Polítiques per a la propera generació

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Generalitat de Catalunya

Govern de les Illes Balears