Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Recollida selectiva eficient dels residus municipals de Sant Feliu de Llobregat

El projecte, finançat amb fons NextGenerationEU, es dirigeix a fomentar la recollida selectiva eficient de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió sostenible

Recollida selectiva
Recollida selectiva

Aquest projecte del pla de recuperació NextGenerationEU “Foment de la Recollida Selectiva de Sant Feliu de Llobregat” es dirigeix a fomentar la recollida selectiva eficient de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.


Aquest s’emmarca dins la Línia 1 de subvencions “Projectes fets pels ens locals de Catalunya, dins del servei públic de recollida selectiva i de l'autocompostatge, adreçats tant a la població com als productors de residus assimilables a municipis del seu àmbit”.


Les actuacions que es duran a terme són les següents:
• Prova pilot pel tancament dels contenidors amb identificació
• Boca reduïda en contenidors soterrats de la fracció orgànica
• Identificació i ampliació del Porta a porta per a la fracció orgànica comercial
• Implantació de la recollida d’oli
• Ampliació de la recollida tèxtil
• Campanya de comunicació i sensibilització

 

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
  • Transició verda

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat