Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Reducció de la bretxa digital a les universitats públiques de Catalunya i les Illes Balears

Augment de l’índex de digitalització de les universitats públiques d’un 10% respecte a 2019

REDUCCIÓ DE LA BRETXA DIGITAL A LES UNIVERSITAT PÚBLIQUES DE CATALUNYA I LES ILLES BALEARS

Les set universitats públiques catalanes, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, s’adapten a la transformació digital per assegurar una millora en la qualitat educativa i la reducció de la bretxa digital existent. En total es destinaran a aquest objectiu 12.650.143 d’euros del fons NextGenerationEU (100 % del pressupost total). Entre altres solucions digitals, aquestes universitats incorporen sistemes de videoconferència i gravació de classes a les aules, eines de tecnologia educativa per a la gestió de continguts docents i de suport a la col·laboració i participació a classe (qüestionaris interactius), processos digitals d’educació personalitzada, repositoris de recursos oberts per a l’aprenentatge o programes de certificació i formació en competències digitals per a tota la comunitat universitària, sigui PDI, PAS, estudiants o investigadors.  

L’actuació rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s'emmarca en el Component 21 “Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació inicial de 0 a 3 anys” i Inversió 5 “Millora de les infraestructures digitals, l’equipament, les tecnologies, la docència i l’avaluació digitals universitàries”.

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Polítiques per a la propera generació

Finançament

Actors implicats

Coordinadors

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Illes Balears

Universitat de Lleida

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Rovira i Virgili