Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Responsable de Comunicació Digital

Josep Llop

Josep Llop Tarruella