Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Laura Rahola

Contacte

Responsabilitats

Cap de Comunicació