Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Concepción Páez, Conchi

El futur de la Unió és cosa de tots