Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa21 desembre 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

Aigua: la Comissió du Espanya davant del Tribunal de Justícia per incompliment de la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes

Avui la Comissió ha decidit dur Espanya (INFR(2012)2100) davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver complert plenament les obligacions de recollida i tractament que estableix la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (Directiva 91/271/CEE). La Directiva busca protegir la salut de les persones i el medi ambient obligant a recollir i tractar les aigües residuals abans d’abocar-les al medi ambient. Les aigües residuals no tractades poden posar en perill la salut humana i contaminen els llacs, els rius, el sòl i les aigües costaneres i subterrànies.

La informació que ha recopilat la Comissió mostra un gran nombre d’incompliments de la Directiva a Espanya. En 29 aglomeracions Espanya encara ha de garantir que comptin amb sistemes de recollida d’aigües residuals i que, en els casos en què es justifica l’ús de sistemes individuals o algun altre sistema adequat, s’assoleix el mateix nivell de protecció del medi ambient que obté un sistema de recollida.

En 225 aglomeracions Espanya encara no presta el nivell de tractament necessari per a la càrrega de contaminació del conjunt de l’aglomeració i/o els abocaments un cop tractats no atenyen el nivell exigit. Això vol dir que en algunes aglomeracions cal construir o millorar les infraestructures, cosa que pot requerir un esforç considerable de construcció de noves infraestructures físiques o de millora de les instal·lacions de tractament d’aigües existents.

La Comissió va enviar una carta de requeriment a Espanya el juny de 2012, seguida d’un dictamen motivat el febrer de 2015 i un dictamen motivat complementari el juny de 2021. Malgrat que hi ha hagut avenços, les autoritats espanyoles encara no han resolt plenament les deficiències. Així, doncs, la Comissió porta Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Rerefons

De conformitat amb la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, els estats membres han de disposar de sistemes col·lectors per a totes les aglomeracions amb 2 000 habitants o més. En cas que no es justifiqui la instal·lació d’un sistema col·lector pel cost excessiu que suposaria, es pot substituir per sistemes individuals o algun altre sistema adequat sempre que proporcionin el mateix grau de protecció del medi ambient. Els estats membres també s’han d’assegurar que els abocaments procedents de les plantes de tractament de les aigües residuals urbanes que donen servei a aglomeracions amb 2 000 habitants o més complexin com a mínim el nivell de tractament secundari (que consisteix en el tractament de la matèria orgànica present en les aigües residuals urbanes) abans no s’aboquin al medi ambient.

El Pacte Verd Europeu i el seu Pla d’acció per a la contaminació zero insten a reduir la contaminació atmosfèrica, de l’aigua i del sòl fins a nivells que no es considerin nocius per a la salut humana i els ecosistemes naturals.

Més informació

Aigües residuals urbanes (europa.eu)

Base de dades dels procediments d’infracció

Procediment d’infracció de la UE

Paquet d’infraccions del mes de desembre de 2023

Espanya (INFR(2012)2100)

Mapa interactiu d’infraccions mediambientals

 

 

IP/23/6343

Detalls

Data de publicació
21 desembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona